Menu
Obec Konská
ObecKonská

Prehľad základných dokumentov obce

Dokumenty

ŠTATÚT OBCE KONSKÁ - od 1.1.2018

7964-STATUT-OBCE-KONSKA-od-1.1.2018-oprav..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 790,17 kB

ROKOVACÍ PORIADOK OZ 2019 - s účinnosťou od 01.03.2019

8093-ROKOVACI-PORIADOK-OZ-2019-schvaleny.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 713,07 kB

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV 2019 - s účinnosťou od 01.03.2019

8094-ZASADY-ODMENOVANIA-POSLANCOV-2019-schvalene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 436,11 kB

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA OBCE a OcÚ príl. č. 2 k Organizačnému poriadku 2019 - s účinnosťou od 01.03.2019

8088-ORGANIZACNA-STRUKTURA-OBCE-a-OcU-pril.c.2.-.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 466,35 kB

ORGANIZAČNÝ PORIADOK 2019 - s účinnosťou od 01.03.2019

10468-ORGANIZACNY-PORIADOK-2019-vydane.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 511,47 kB

ORGANIZAČNÝ PORIADOK (2019) - dodatok č. 1 s účinnosťou od 1.1.2020 do 31.12.2021

8431-ORGANIZACNY-PORIADOK-2019-dodatok-c.-1-od-1.1.2020-vydane.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 466,25 kB

ORGANIZAČNÝ PORIADOK (2019) - dodatok č. 2 s účinnosťou od 1.1.2022 - schválený.pdf

10105-ORGANIZACNY-PORIADOK-2019-dodatok-c.-2-od-1.1.2022-schvaleny.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 466,82 kB

ORGANIZAČNÝ PORIADOK (2019) - dodatok č. 3 s účinnosťou od 1.11.2022 - schválený.pdf

10779-ORGANIZACNY-PORIADOK-2019-dodatok-c.-3-od-1.11.2022-schvalen.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 466,96 kB

PRACOVNÝ PORIADOK ZAMESTNANCOV OBCE KONSKÁ 2019 - s účinnosťou od 01.03.2019

8092-PRACOVNY-PORIADOK-ZAMESTNANCOV-OBCE-KONSKA-2019-OBEC-KONSKA-.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 790,1 kB

SPOLOČNÝ PROGRAM ROZVOJA ZDRUŽENIA OBCÍ RAJECKÁ DOLINA - na roky 2023 - 2027 (s výhľadom do roku 2030)

PHSR_ZORD-9_na2023-2027_vyhl.2030 - schválené 06.12.2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,68 MB

POVODŇOVÝ PLÁN ZÁCHRANNÝCH PRÁC OBCE KONSKÁ

67-povodnovy-plan-zachrannych-prac-obce-1325241446.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 164,35 kB

ZÁSADY VYBAVOVANIA SŤAŽNOSTÍ - od 01.01.2018

7752-SMERNICA-c.-21-2017-Zasady-vybavovania-staznosti-2017-2-.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 634,86 kB

Zásady vybavovania sťažností - Prílohy č. 1-14 - od 01.01.2018

7754-SMERNICA-c.-21-2017-Pril.-k-Zasady-vybavovania-staznosti-201.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 700,62 kB

Zásady vybavovania sťažností - Príloha 15 - od 01.01.2018

7753-SMERNICA-c.-21-2017-Pril.-k-Zasady-vybavovania-staznosti-201.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 146,9 kB

ZÁSADY HOSPODÁRENIA S MAJETKOM OBCE KONSKÁ- od 21.11.2023

Zásady_hospodárenia_s_majetkom_obce_Konská_OZ - od 21.11.2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 454,39 kB

ZÁSADY HOSPODÁRENIA S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI-s progr_rozpočtom - od 01.08.2014

7967-ZASADY-HOSPODARENIA-S-FINANCNYMI-PROSTRIEDKAMI-s-progr-rozpo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 468,41 kB

ZÁSADY PODÁVANIA, PREVEROVANIA A EVIDOVANIA PODNETOV PODÁVANÝCH V ZMYSLE ZÁKONA č. 307/2014 Z. z. - od 01.11.2015 do 30.09.2019

73-smernica-c-17-2015-protispolocenska-cinnost-obec-konska-1452.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 63,68 kB

SMERNICA, KTOROU SA URČUJE POSTUP PRI OZNAMOVANÍ PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI V ZMYSLE ZÁKONA č. 54/2019 Z.z. - od 01.10.2019

8432-SMERNICA-c.-18-2019-o-postupe-pri-oznamovani-protispolocensk.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 320,56 kB

Úhrady za krátkodobý prenájom HM a NM a ostatné poplatky obce - dodatok č.1 - od 01.01.2024

DODATOK č. 1 k SMERNICI č. 19_2022 - ÚHRADY ZA KRÁTKODOBÝ PRENÁJOM HNUTEĽ. A NEHNUTEĽ. MAJETKU OBCE A OSTATNÉ ÚHRADY...- s účinnosťou od 01.01.2024 - schválené.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 203,91 kB

ÚHRADY ZA KRÁTKODOBÝ PRENÁJOM HM A NM OBCE A OSTATNÉ ÚHRADY OBCE KONSKÁ - s účinnosťou od 01.01.2023

SMERNICA č. 19_2022 ÚHRADY ZA KRÁTKODOBÝ PRENÁJOM HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU OBCE A OSTATNÉ ÚHRADY...- s účinnosťou od 01.01.2023 - schválené.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 562,02 kB

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 2018-2022 - schválený 15.05.2018

7986-KOMUNITNY-PLAN-SOCIALNYCH-SLUZIEB-2018-2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,59 MB

PRAVIDLÁ KONTROLNEJ ČINNOSTI HK 2019 - s účinnosťou od 01.03.2019

8090-PRAVIDLA-KONTROLNEJ-CINNOSTI-HK-doplnene-2018-2019-schvalene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 536,83 kB

POŽIARNY PORIADOK OBCE KONSKÁ - s účinnosťou od 01.01.2020

8438-SMERNICA-c.-23-2019-Poziarny-poriadok-obce-Konska-schvalene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 722,35 kB

POŽIARNY PORIADOK OBCE KONSKÁ - Dodatok č.1 - od 01.10.2023

Dodatok č. 1 k SMERNICI č. 23_2019 Požiarny poriadok obce Konská od 01.10.2023 - schválené.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 327,76 kB

Požiarny poriadok Obce Konská - Príloha č. 1 - od 01.01.2020

8439-Priloha-c.-1-k-Poziarnemu-poriadku-obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 208,26 kB

Požiarny poriadok Obce Konská - Príloha č. 2 - Vzory - od 01.01.2020

8441-Priloha-c.-2-k-Poziarnemu-poriadku-obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 822,5 kB

DOMOVÝ PORIADOK PRE NÁJOMNÍKOV OBEC. NÁJOMNÝCH BYTOV - s účinnosťou od 01.04.2020

8691-DOMOVY-PORIADOK-2020-domovy-poriadok-Obec-Konska-schvaleny.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 369,58 kB

ZÁSADY HOSPODÁRENIA S MAJETKOM OBCE KONSKÁ - od 01.01.2012

6587-Zasady-hospodarenia-s-majetkom-obce-2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 408,24 kB

Archív ZD

POH ZDRUŽENIA RAJECKÁ DOLINA NA ROKY 2016-2020 - schválený 29.04.2019

8177-POH-Zdruzenie-Rajecka-dolina-2016-2020-schvaleny-29.04.2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 990,52 kB

SPOLOČNÝ PROGRAM ROZVOJA ZDRUŽENIA OBCÍ RAJECKÁ DOLINA - na obdobie 2015 - 2020 (z 05./2016) - predĺž. do 2023

6131-Spolocny-program-rozvoja-14.12.2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,21 MB

ÚHRADY ZA KRÁTKODOBÝ PRENÁJOM HM A NM A OSTATNÉ ÚHRADY OBCE - s účinnosťou od 01.10.2021 do 31.12.2022

9799-SMERNICA-c.-19-2021-Uhrady-za-kratkodoby-prenajom-HM-a-NM-a-.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 555,39 kB

ÚHRADY ZA KRÁTKODOBÝ PRENÁJOM HM A NM A OSTATNÉ POPLATKY OBCE - od 01.01.2017 do 30.09.2021

6678-SMERNICA-c.-19-2016-Uhrady-za-kratkodoby-prenajom-HM-a-NM-a-.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 509,42 kB

Úhrady za krátkodobý prenájom HM a NM a ostatné poplatky obce - dodatok č.1 - od 01.01.2018 do 30.09.2021

6680-SMERNICA-c.-19-2016-Dodatok-c.-1-k-Uhrady-za-kratkodoby-pren.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 350,94 kB

Úhrady za krátkodobý prenájom HM a NM a ostatné poplatky obce - dodatok č.2 - od 01.05.2019 do 30.09.2021

8178-SMERNICA-c.-19-2016-Dodatok-c.-2k-Uhrady-za-kratkodoby-prena.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 466,27 kB

6128-pracovny-poriadokl-2014-dodatok-c.-3-od-1.6.2017 do 28.02.2019-zrušený

8116-6128-PRACOVNY-PORIADOK-2016-dodatok-c.-3-od-1.6.2017-na-zver.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 210,4 kB

61-pracovny-poriadok-2014-dodatok-c-2-od 01.06.2016 do 28.02.2019-zrušený

8115-61-pracovny-poriadok-2016-dodatok-c-2-prejednane-1463577674.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 28,96 kB

60-pracovny-poriadok-2014-dodatok-c-1-od 01.03.2015 do 28.02.2019-zrušený

8114-60-pracovny-poriadok-2015-dodatok-c-1-prejednany-1427370231.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 27,75 kB

7980-pracovny-poriadok-2014-od 01.01.2014 do 28.02.2019-zrušený

8113-7980-PRACOVNY-PORIADOK-2014-schvaleny.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 382,3 kB

7850-organizacny-poriadok-2016-dodatok-2-od-06.11.2018 do 28.02.2019-zrušený

8112-7850-ORGANIZACNY-PORIADOK-2016-dodatok-2-od-06.11.2018-vzali.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 362,53 kB

6127-organizacny-poriadok-2016-dodatok-1-od-1.6.2017 do 05.11.2018 - 28.02.2019-zrušený

8111-6127-ORGANIZACNY-PORIADOK-2016-dodatok-1-od-1.6.2017-na-zver.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 362,79 kB

70-zasady-rozp.hospodarenia s fin.prostriedkami -2012 - zrušené

7969-70-zasady-rozp.hospodarenia-s-fin.prostriedkami-2012-zrusene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 130,28 kB

69-zasady-postupu-pri-vybav-staznosti-dodatok-c-1-od 20.03.2015-do 31.12.2017-zrušené

7963-69-zasady-postupu-pri-vybav-staznosti-dodatok-c-1-schvaleny-.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 23,82 kB

68-zasady-postupu-pri-vybav-staznosti-2012-do 31.12.2017-zrušené

7962-68-zasady-postupu-staznosti-1328250862.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 131,06 kB

65-phsr-konska-z 2008-zrušený.pdf

7968-65-phsr-konska-z-2008-zruseny.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 411,47 kB

64-zasady-odmenovania-poslancov-2010-29.01.2015-zrušené

7961-64-zasady-odmenovania-poslancov-1311599773.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 27,68 kB

58-pracovny-poriadok-2013-od 01.01.2013-do 31.12.2013-zrušený

7960-58-pracovny-poriadok-2013-1363935384.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 86,88 kB

57-pracovny-poriadok-dodatok-c-1-do 31.12.2012-zrušený

7959-57-pracovny-poriadok-dodatok-c-1-1341925659.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 22,69 kB

56-pracovny-poriadok-2011-do 31.12.2012-zrušený

7958-56-pracovny-poriadok-1311599641.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 84,73 kB

54-organizacny-poriadok-2015-od 01.03.2015 - do 31.05.2016-zrušený

7957-54-organizacny-poriadok-2015-prejednany-1427370232.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 58,21 kB

53-organizacny-poriadok-2014-do 28.02.2015-zrušený

7956-53-organizacny-poriadok-2014-schvaleny-1390933684.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 55,18 kB

52-organizacny-poriadok-dodatok-3-do 31.12.2013-zrušený

7955-52-organizacny-poriadok-dodatok-3-1341925658.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 31,46 kB

51-organizacny-poriadok-dodatok-2-do 31.12.2011-zrušený

7954-51-organizacny-poriadok-dodatok-2-1311599640.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 21,91 kB

50-organizacny-poriadok-dodatok-1-do 31.12.2011-zrušený

7953-50-organizacny-poriadok-dodatok-1-1311600428.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 22,32 kB

49-organizacny-poriadok-2011-do 31.12.2013-zrušený

7952-49-organizacny-poriadok-1311599638.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 52,64 kB

47-statut-obce-konska-2011-do 31.12.2017-zrušený

7951-47-statut-obce-konska-1311602230.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 162,95 kB

63-zasady-odmen-poslancov-2015-od 30.01.2015 do 28.02.2019-zrušené

8108-63-zasady-odmen-poslancov-2015-schvalene-1423829442.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 31,78 kB

62-rokovaci-poriadok-2010-od 15.10.2010 do 28.02.2019-zrušené

8107-62-rokovaci-poriadok-1311599642.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 61,46 kB

72-zasady-rozp-hosp-2014-s-progr-rozpoctom- chyba-navrh - vymenené

7970-72-zasady-rozp-hosp-2014-s-progr-rozpoctom-vymenene-cyba-nav.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 558,29 kB

48-organizacna-struktura-2016-od 01.06.2016 do 28.02.2019-zrušená

8110-48-organizacna-struktura-1313520530.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 98,01 kB

55-organizacny-poriadok-2016-od 01.06.2016 do 28.02.2019-zrušený

8109-55-organizacny-poriadok-2016-prejednane-1463577673.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 58,35 kB

Úradná tabuľa

Voľby 2024

Vývoz odpadu

    Harmonogram vývozov odpadu 2024 _1.oprava

Sviatok

Meniny má Vladimír, Kinga

Zajtra má meniny Jakub, Žakelína

Počasie

dnes, streda 24. 7. 2024
mierny dážď 21 °C 14 °C
štvrtok 25. 7. polojasno 21/12 °C
piatok 26. 7. takmer jasno 25/11 °C
sobota 27. 7. polojasno 30/14 °C

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Čo júl a august nedovarí, to september neusmaží.

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Oznamovanie

miestny rozhlas

oznamovanie protispoločenskej činnosti

na úrady si už nemusíte nosiť

geoportál

osobny udaj

slovensko.sk

Elektronická Zbierka zákonov SR

zberný dvor ZORD

Skládka odpadov Rajeckého regiónu

Natur - pack

odpad-olej