Menu
Obec Konská
ObecKonská

Projekty

Zobrazené 1-30 z 33
Lávka s prestrešením v oddych. zóne Konská

Projekt: "Lávka s prestrešením v oddychovej zóne, Konská"

Dátum: 9. 5. 2024

Názov projektu: Lávka s prestrešením v oddychovej zóne, Konská. Výška poskytnutého NFP: 82.133,78 EUR. Realizácia výstavby miestnej lávky cez koryto Porubského potoka, kt. bude predmetom projektu zeleň... Tento projekt je realizovaný s podporou Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka

Projekt_Konská rozšírenie splaškovej kanalizácie

Projekt: "Konská - rozšírenie splaškovej kanalizácie"

Dátum: 17. 4. 2024

Názov projektu: Konská - rozšírenie splaškovej kanalizácie
Výška poskytnutej dotácie: 2.477.676,00 EUR
V rámci projektu sa rieši odvedenie splaškových odpadových vôd z rodinných domov v obci Konská.
Tento projekt bol zrealizovaný s podporou Environmentálneho fondu

Projekt: "Nákup kníh pre obecnú knižnicu" - VI. etapa z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Projekt: "Nákup kníh pre obecnú knižnicu" - VI. etapa z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Dátum: 18. 9. 2023

Knižné novinky v Obecnej knižnici vďaka dotácii 1400 € z Fondu na podporu umenia. A aj vďaka podpore zriaďovateľa - Obce Konská boli nakúpené nové knihy do knižnice v počte 210 ks, v celkovej hodnote 1936,09 €.

Solárne autobusové prístrešky

Projekt: Solárne autobusové prístrešky v obci Konská

Dátum: 7. 9. 2023

Predmetom projektu je dodanie dvoch solárnych autobusových prístreškov, ktoré budú umiestnené pri ceste III/2108. Jeden osadený Konská, Kostol a druhý Konská, Pažite v smere na Žilinu, budú osadené na parc.č. CKN 113/5 a CKN 2071/1.Cieľom projektu je zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti v obci Konská.

Riešenie migračných výziev v obci Konská

Riešenie migračných výziev v obci Konská

Dátum: 26. 7. 2023

Finančný príspevok na podporu operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine.

Oznámenie o schválení žiadosti o príspevok "Spolu vieme tvoriť, tešiť sa a žiť". 2

Oznámenie o schválení žiadosti o príspevok "Spolu vieme tvoriť, tešiť sa a žiť".

Dátum: 11. 5. 2023

Názov projektu: Výstavba návsia - chodníky a priechody pre chodcov IROP-CLLD-X347-512-004-003

Schválená dotácia z Fondu na podporu umenia

Schválená dotácia z Fondu na podporu umenia

Dátum: 2. 5. 2023

Vďaka dotácií vo výške 1400,00 eur budeme môcť zakúpiť ďalšie knižné novinky do obecnej knižnice.

Tešíme sa na spätnú väzbu od Vás, čo by ste chceli nové čítať...

Modernizácia Kultúrneho domu, Konská

Projekt: Modernizácia Kultúrneho domu, Konská

Dátum: 17. 3. 2023

Cieľom projektu je zabezpečiť skvalitnenie poskytovania služieb v oblasti kultúry a hygienických štandardov existujúceho KD v obci Konská, vrátane bezpečného bezbariérového prístupu...
NFP: 172.566,04 eur
Fin. podpora z EÚ: 154.401,19 eur

Projekt: Výstavba návsia - chodníky a priechody pre chodcov Konská

Projekt: Výstavba návsia - chodníky a priechody pre chodcov Konská

Dátum: 17. 3. 2023

Cieľom projektu je zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti
v obci Konská výstavbou nových chodníkov a obnovou existujúcich chodníkov v obci vrátane vybudovania 2
priechodov pre chodcov, zabezpečenia osvetlenia
priechodu pre chodcov a osadenia elektronic. úradnej tabule.
Výška NFP - FP z EÚ: 86.439,90

Vodozádržné opatrenia v obci Konská

PROJEKT: Vodozádržné opatrenia v obci Konská

Dátum: 12. 1. 2023

Operačný program kvalita životného prostredia
Názov projektu: Vodozádržné opatrenia v obci Konská
Nenávratný finančný príspevok vo výške 205 002,39 Eur
Cieľ projektu: Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

PROJEKT: Nákup kníh pre Obecnú knižnicu - 5.etapa z verejných zdrojov podporil FOND NA PODPORU UMENIA:

PROJEKT: Nákup kníh pre Obecnú knižnicu - 5.etapa z verejných zdrojov podporil FOND NA PODPORU UMENIA:

Dátum: 8. 12. 2022

Nové knihy v Obecnej knižnici vďaka dotácii Fondu na podporu umenia.

PROJEKT VÚC

PROJEKT: "Nie je nám to jedno, v akom prostredí trávia čas naše deti"

Dátum: 24. 11. 2022

Projekt finančne podporil Žilinský samosprávny kraj

Príloha č. 3 plagát A3 pre Rozšírené logo EÚ pre IROP_OcU KONSKÁ

PROJEKT: Rozšírenie kapacít MŠ v Obci Konská

Dátum: 16. 9. 2022

Názov projektu: Rozšírenie kapacít MŠ v Obci Konská
Celkové oprávnené výdavky projektu: 343 836,33 €
Požadovaná výška NFP z EÚ a ŠR: 326 644,51 €
Spolufinancovanie Obce Konská: 17 191,82 €.
Obec Konská bola úspešným žiadateľom o finančné prostriedky v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2

PROJEKT : "Rekonštrukcia miestnej komunikácie, ul. 1. Mája, Konská " - spolufinancovaný EURÓPSKYM POĽNOHOSPODÁRSKYM FONDOM PRE ROZVOJ VIDIEKA

PROJEKT : "Rekonštrukcia miestnej komunikácie, ul. 1. Mája, Konská " - spolufinancovaný EURÓPSKYM POĽNOHOSPODÁRSKYM FONDOM PRE ROZVOJ VIDIEKA

Dátum: 15. 6. 2022

PROJEKT : "Rekonštrukcia miestnej komunikácie, ul. 1. Mája, Konská " - spolufinancovaný EURÓPSKYM POĽNOHOSPODÁRSKYM FONDOM PRE ROZVOJ VIDIEKA

PROJEKT : WiFi4EU - Obec Konská je z časti pokrytá bezplatnou wifi sieťou vo verejných priestranstvách

PROJEKT : WiFi4EU - Obec Konská je z časti pokrytá bezplatnou wifi sieťou vo verejných priestranstvách

Dátum: 15. 6. 2022

WiFi4EU - Obec Konská je z časti pokrytá bezplatnou wifi sieťou vo verejných priestranstvách

Projekt : "Nákup kníh pre obecnú knižnicu" - 4. etapa - z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia

Projekt : "Nákup kníh pre obecnú knižnicu" - 4. etapa - z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia

Dátum: 15. 6. 2022

ZOZNAM NOVÝCH KNÍH V PRÍLOHE

Projekt : "Záleží nám na prostredí, v ktorom trávia čas naši čitatelia"

Projekt : "Záleží nám na prostredí, v ktorom trávia čas naši čitatelia"

Dátum: 15. 6. 2022

OBECNÁ KNIŽNICA KONSKÁ V NOVOM ŠATE VĎAKA PODPORE FONDU NA PODPORU UMENIA

Projekt : "Nákup kníh pre obecnú knižnicu" - 3. etapa

Projekt : "Nákup kníh pre obecnú knižnicu" - 3. etapa

Dátum: 15. 6. 2022

Projekt : "Nákup kníh pre obecnú knižnicu" - 3. etapa

Projekt : ,,Záleží nám na prostredí v ktorom žijeme“

Projekt : ,,Záleží nám na prostredí v ktorom žijeme“

Dátum: 15. 6. 2022

PROJEKT : " Záleží nám na prostredí v ktorom žijeme "

Projekt - "Dajme šancu vytvárať komunity v našej obci"

Projekt - "Dajme šancu vytvárať komunity v našej obci"

Dátum: 15. 6. 2022

PROJEKT INDIVIDUÁLNE DOTÁCIE NA ROK 2019
Verejný priestor a verejná infraštruktúra
„ DAJME ŠANCU VYTVÁRAŤ KOMUNITY V NAŠEJ OBCI“

Projekt - Aj imobilní ľudia patria do našej spoločnosti

Projekt - Aj imobilní ľudia patria do našej spoločnosti

Dátum: 15. 6. 2022

PROJEKT PROGRAM REGIONÁLNY ROZVOJ
Verejný priestor a verejná infraštruktúra
„AJ IMOBILNÍ ĽUDIA PATRIA DO NAŠEJ SPOLOČNOSTI“

Projekt - "Nákup kníh pre obecnú knižnicu" - 2. etapa

Projekt - "Nákup kníh pre obecnú knižnicu" - 2. etapa

Dátum: 15. 6. 2022

Nové knihy na podporu umenia NOVÉ KNIHY VĎAKA DOTÁCII FONDU NA PODPORU UMENIA

Projekt - Kompostujeme v Rajeckej doline

Projekt - Kompostujeme v Rajeckej doline

Dátum: 15. 6. 2022

Projekt - Kompostujeme v Rajeckej doline

Projekt - " Workout  - zdravie pre všetkých "

Projekt - " Workout - zdravie pre všetkých "

Dátum: 15. 6. 2022

Vďaka podpore Žilinského samosprávneho kraja sa nám podarilo získať finančné prostriedky na vybudovanie workoutového ihriska v areáli bývalej MŠ.

Projekt - Nie je nám to jedno, v akom prostredí žijeme

Projekt - Nie je nám to jedno, v akom prostredí žijeme

Dátum: 15. 6. 2022

PROJEKT : " Nie je nám to jedno, v akom prostredí žijeme "

PROJEKT : Hasičský šport pre deti a mládež

PROJEKT : Hasičský šport pre deti a mládež

Dátum: 15. 6. 2022

PROJEKT : Hasičský šport pre deti a mládež

Projekt - Vybudovanie hasičskej zbrojnice v obci Konská

Projekt - Vybudovanie hasičskej zbrojnice v obci Konská

Dátum: 15. 6. 2022

,,Vybudovanie hasičskej zbrojnice v obci Konská“

Žiadosti o poskytnutie dotácií a granty

Dátum: 15. 6. 2022

Žiadosti o poskytnutie dotácií a granty

Štúdia cintorína

Štúdia cintorína

Dátum: 15. 6. 2022

Štúdia cintorína-návrh

Dokumentácia projektov

Dátum: 15. 6. 2022

Detské dopravné ihrisko

Zobrazené 1-30 z 33

Úrad

Voľby 2024

Kalendár podujatí

Po Ut St Št Pia So Ne
1
1
2 3
1
4
1
5
1
6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Vývoz odpadu

    Harmonogram vývozov odpadu 2024 _1.oprava

Sviatok

Meniny má Drahomír, Karmela, Karmen, Karmena, Rút, Rúta

Zajtra má meniny Bohuslav, Božislav, Svorad

Počasie

dnes, utorok 16. 7. 2024
slabý dážď 31 °C 18 °C
streda 17. 7. slabý dážď 29/18 °C
štvrtok 18. 7. slabý dážď 28/16 °C
piatok 19. 7. polojasno 27/16 °C

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Keď v júli mravce svoje mraveniská väčšie stavajú, to znamená včasnú zimu.

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Oznamovanie

miestny rozhlas

oznamovanie protispoločenskej činnosti

na úrady si už nemusíte nosiť

geoportál

osobny udaj

slovensko.sk

Elektronická Zbierka zákonov SR

zberný dvor ZORD

Skládka odpadov Rajeckého regiónu

Natur - pack

odpad-olej