Menu
Obec Konská
ObecKonská

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Zamestnávateľ: Obec Konská                                                                              

Adresa: Školská ulica 410/2, 013 13 Konská                                                                                            IČO: 00638976                                                                                                                  

Zodpovedná osoba: Hlavný kontrolór Obce Konská

Adresa: Školská ulica 410/2, 013 13 Konská                                                                                          Kontakt: maria.galova@konska-za.dcom.sk

 

Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene  a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti“) upravuje podmienky poskytovania ochrany v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti, upravuje práva a povinnosti osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti a zriadenie, postavenie a pôsobnosť Úradu pre ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

 

Účelom vnútorného predpisu č. 17/2019 o podávaní  oznámení v zmysle zákona  č. 54/2019 Z. z.  je podrobnejšia úprava postupu pri oznamovaní protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa, ktorým je Obec Konská a rozpočtová organizácia, ktorá  je v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Konská, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorých zamestnáva.

Zodpovednou osobou u zamestnávateľa Obec Konská je v zmysle § 10 ods. 1 zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti hlavný kontrolór Obce Konská.

Oznamovateľom je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere uskutoční oznámenie hlavnému kontrolórovi obce.

 

Pod oznámením sa rozumie uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela  v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo  v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti.

Oznámenie je možné podať:

a)       písomné oznámenie sa podáva priamo do rúk zodpovednej osoby alebo prostredníctvom pošty v uzatvorenej obálke s označením „Neotvárať, oznámenie pre hlavného kontrolóra Obce Konská“ na adresu: Obec Konská, Školská ulica 410/2, 013 13 Konská.

b)      ústne oznámenie sa podáva priamo u zodpovednej osoby, ktorá o ňom vyhotoví zápisnicu (zo zápisnice musí byť preukazný predmet oznámenia, deň jeho podania, osoba, ktorá ho podáva s uvedením jej mena, priezviska       a adresy jej trvalého pobytu, meno a priezvisko zodpovednej osoby zamestnávateľa a podpisy oznamovateľa           a zodpovednej osoby),

c)       elektronický oznámenie sa podáva na mailovú adresu: maria.galova@konska-za.dcom.sk, na ktorú má zriadený prístup len zodpovedná osoba a v prípade jej dlhodobej neprítomnosti náhradná zodpovedná osoba určená štatutárnym orgánom Obce Konská „at hoc“ v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.

Úrad

Počasie

dnes, nedeľa 4. 12. 2022
slabé sneženie 1 °C -4 °C
pondelok 5. 12. slabý dážď 6/3 °C
utorok 6. 12. slabý dážď 5/4 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu

rozhlas

osobny udaj

slovensko.sk

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Na úrady si už nemusíte nosiť

Elektronická Zbierka zákonov SR

Geoportál

natur-pack

Zberný dvor ZORD

odpad-olej

odpad

Verejná sieť WiFi4EU