Menu
Obec Konská
ObecKonská

Odpadové hospodárstvo

Zobrazené 1-30 z 35
Triedime olej

Prehľad zberu odpadových jedlých olejov a tukov za obdobie 01.01. - 29.05.2024

Dátum: 30. 5. 2024

Sme radi, že s nami triedite jedlé oleje a tuky:
„Každá kvapka sa počíta!“

Certifikát za rok 2023

CERTIFIKÁT za vykonávanie triedeného zberu KO za rok 2023

Dátum: 24. 4. 2024

Certifikát s údajom o množstve komunálnych odpadov, ktoré bolo na území našej obce vytriedené v roku 2023 pri zabezpečovaní triedeného zberu KO pre papier, plasty, kovy, sklo a kompozitné obaly na báze lepenky v zmysle § 81 ods. 7 písm. c) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v zn.n.p.

Poďte triediť jedlé oleje s nami !  - Diel 4 - Čo sa deje s vytriedeným olejom

Poďte triediť jedlé oleje s nami ! - Diel 4 - Čo sa deje s vytriedeným olejom

Dátum: 19. 3. 2024

Ako to robíme my v Triedimolej.sk:
- Obsah olejových kontajnerov pravidelne vyvážame
- Použitý olej mechanicky spracovávame
- Vyčistenú surovinu dodávame do rafinérie
- Spoločne tak znižujeme uhlíkovú stopu
Ďakujeme, že ste v tom s nami

Triedenie oleja

Prehľad zberu odpadových jedlých olejov a tukov za obdobie 01.01. - 15.03.2024

Dátum: 18. 3. 2024

Sme radi, že s nami triedite jedlé oleje a tuky, veď predsa „každá kvapka sa počíta!“

ŠÚ SR

ÚDAJE o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania podľa osobitného predpisu za rok 2023

Dátum: 29. 2. 2024

V zmysle § 81, bod 7, písm. j) má obec povinnosť zverejňovať na svojom webovom sídle údaje o KO z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania podľa osobit. predpisu za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka do 31. mája prísluš. kalendárneho roka.

Úroveň vytriedenia KO

INFORMÁCIA o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2023

Dátum: 28. 2. 2024

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2023 v zmysle zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn.n.p.

Ako tiediť odpad

AKO TRIEDIŤ ODPAD V ROKU 2024

Dátum: 17. 1. 2024

Pripomíname, že v našej obci je zavedený samostatný zber PAPIERA a SKLA, spoločný zber PLASTOV, KOVOV a NÁPOJOVÝCH KARTÓNOV...
Bližšie informácie v prílohách...

triedenie oleja

Prehľad zberu odpadových jedlých olejov a tukov za obdobie 01.01. - 31.12.2023

Dátum: 10. 1. 2024

Sme radi, že s nami triedite jedlé oleje a tuky, veď predsa „každá kvapka sa počíta!“

Vianočná kampaň - triedim olej

Triedim olej aj počas Vianoc

Dátum: 22. 11. 2023

Triedenie jedlých olejov a tukov počas najkrajších sviatkov v roku, ktorými sú Vianoce.

triedenie oleja

Prehľad zberu odpadových jedlých olejov a tukov za obdobie 18.08.2023 - 18.10.2023

Dátum: 23. 10. 2023

Sme radi, že s nami triedite jedlé oleje a tuky, veď predsa „každá kvapka sa počíta!“

FM-TRANS 1

FM-TRANS SK, s.r.o. - služby občanom

Dátum: 25. 9. 2023

Spol. FM-TRANS SK, s.r.o. zabezpečujúca vývoz ZKO z našej obce, poskytuje aj ďalšie služby: - Odber a odvoz odpadov - komplexná služba - pristavenie kontajnera, odber a odvoz odpadu; - Likvidácia azbestu - komplexné zabezpečenie služby spojenej s demontážou a likvidáciou azbestu.
Kontakt v prílohe

Prečo triediť olej?

Prečo má zmysel triediť jedlé oleje a tuky? - Diel 3

Dátum: 11. 9. 2023

1. Neupcháme odpadové rúrky u nás doma,
2. Neupcháme kanalizáciu v našej obci,
3. Znížime náklady na servis a údržbu čistiarní odpad. vôd,
4. Zlepšíme kvalitu prečistených odpadových vôd,
5. Znížime obsah CO2 vypúšťaného do atmosféry,
6. Znížime poplatky za skládkovanie odpadu


tiedenie oleja

Prehľad zberu odpadových jedlých olejov a tukov za obdobie 01.01.2023 - 17.08.2023

Dátum: 18. 8. 2023

Sme radi, že s nami triedite jedlé oleje a tuky, veď predsa „každá kvapka sa počíta!“

Zberná nádoba na oleje

Ako správne triediť oleje

Dátum: 17. 8. 2023

Vážení občania, v našej obci prebieha zber použitého kuchynského oleja. Stačí ak tento použitý olej vlejete do akejkoľvek PORIADNE UZAVRETEJ PET FĽAŠE a vhodíte do zbernej nádoby, ktorá je na tento odpad určená a umiestnená na 3 stojiskách v našej obci...

Triedim olej z grilovačky

Triedim olej z grilovačky

Dátum: 17. 7. 2023

Zvyšné oleje z grilovačky je najlepšie vytriediť.

Prehľad zberu odpadových jedlých olejov a tukov za obdobie 01.01.2023 - 30.06.2023 1

Prehľad zberu odpadových jedlých olejov a tukov za obdobie 01.01.2023 - 30.06.2023

Dátum: 11. 7. 2023

Sme radi, že s nami triedite jedlé oleje a tuky, veď predsa „každá kvapka sa počíta!“

Certifikát za triedenie odpadov za rok 2022

CERTIFIKÁT za vykonávanie triedeného zberu KO za rok 2022

Dátum: 3. 7. 2023

CERTIFIKÁT za vykonávanie triedeného zberu KO za rok 2022

Vývoz ZKO FMTRANS.SK

Vývoz komunálneho odpadu 30.06. - 31.12.2023

Dátum: 19. 6. 2023

V obci Konská zabezpečuje od 30.06.2023 do 31.12.2023 vývoz zmesového komunálneho odpadu spoločnosť:
FM - Trans SK, s.r.o., Kľačno 25, 972 15 Kľačno,
IČO 50 950 568.
(Harmonogram vývozov zostáva zachovaný: každý párny týždeň
v piatok).

Ako triediť?

Triedime jedlé oleje a tuky aj v roku 2023 - Diel 2 - Ako triediť?

Dátum: 22. 5. 2023

Na triedenie sa hodí akákoľvek PET fľaša so skrutkovacím viečkom – od klasickej minerálky, sladených nápojov, džúsov, mlieka, použitého oleja, ale aj od pracích či umývacích prostriedkov. Jednoduchšie sa Vám bude olej prelievať do fliaš so širokým hrdlom, ako majú ľadové čaje, džúsy alebo mlieko ...

ŠÚ SR

ÚDAJE o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania podľa osobitného predpisu za rok 2022

Dátum: 18. 4. 2023

V zmysle § 81, bod 7, písm. j) má obec povinnosť zverejňovať na svojom webovom sídle údaje o KO z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania podľa osobit. predpisu za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka do 31. mája prísluš. kalendárneho roka.

Čo triediť?

Triedime jedlé oleje a tuky aj v roku 2023 - Diel 1 - Čo triediť?

Dátum: 9. 3. 2023

Do kontajnerov na triedenie oleja patria všetky jedlé tuky a oleje. Ako klasický repkový, slnečnicový alebo olivový, ktorý má v kuchyni každý, taktiež napríklad sójový, palmový, ľanový, sezamový – skrátka akýkoľvek jedlý olej. Rovnako tak môžete triediť aj tuky ako maslo, masť, margaríny...

Úroveň vytriedenia KO

INFORMÁCIA o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2022

Dátum: 23. 2. 2023

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2022 v zmysle zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn.n.p.

HARMONOGRAM VÝVOZOV TRIEDENÉHO ODPADU A ZKO Z DOMÁCNOSTÍ V OBCI KONSKÁ NA ROK 2023

HARMONOGRAM VÝVOZOV TRIEDENÉHO ODPADU A ZKO Z DOMÁCNOSTÍ V OBCI KONSKÁ NA ROK 2023

Dátum: 21. 12. 2022

Harmonogram vývozov triedeného odpadu a zmesového komunálneho odpadu z domácností v obci Konská na rok 2023

CERTIFIKÁT za vykonávanie triedeného zberu KO za rok 2021

CERTIFIKÁT za vykonávanie triedeného zberu KO za rok 2021

Dátum: 14. 6. 2022

CERTIFIKÁT za vykonávanie triedeného zberu KO za rok 2021

DEŇ ZEME - 22.04.2022

DEŇ ZEME - 22.04.2022

Dátum: 8. 4. 2022

Vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Iniciátorom bol environmentálny aktivista, senátor Spojených štátov z Wisconsinu, Gaylord Nelson. Tento deň sa začal oslavovať od roku 1970. Jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch poskytované Zemou.

USMERNENIE PRE OBČANOV K NOVÉMU SYSTÉMU ELEKTRONICKEJ EVIDENCIE ODPADU + ZÁKAZ VYVÁŽANIA KONÁROV A ODPADU NA HORNOM KONCI OBCE !

USMERNENIE PRE OBČANOV K NOVÉMU SYSTÉMU ELEKTRONICKEJ EVIDENCIE ODPADU + ZÁKAZ VYVÁŽANIA KONÁROV A ODPADU NA HORNOM KONCI OBCE !

Dátum: 31. 3. 2022

USMERNENIE PRE OBČANOV K NOVÉMU SYSTÉMU ELEKTRONICKEJ EVIDENCIE ODPADU + ZÁKAZ VYVÁŽANIA KONÁROV A ODPADU NA HORNOM KONCI OBCE !

AKO SPRÁVNE TRIEDIŤ JEDLÉ OLEJE A TUKY - LETÁKY S MANUÁLOM

AKO SPRÁVNE TRIEDIŤ JEDLÉ OLEJE A TUKY - LETÁKY S MANUÁLOM

Dátum: 3. 1. 2022

Vážení občania,
vzhľadom na povinnosť, ktorá nám vyplýva zo zákona a taktiež aj vzhľadom na ochranu životného prostredia, ktorého aj my sami sme súčasťou, vám dávame do pozornosti, že aj v našej obci sme zaviedli zber potravinárskych použitých olejov a tukov z domácností.

HARMONOGRAM VÝVOZOV triedeného odpadu v našej obci v roku 2022 !

HARMONOGRAM VÝVOZOV triedeného odpadu v našej obci v roku 2022 !

Dátum: 1. 1. 2022

HARMONOGRAM VÝVOZOV triedeného odpadu v našej obci v roku 2022 !

ÚDAJE o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania podľa osobitného predpisu za rok 2021

Dátum: 31. 12. 2021

V zmysle § 81, bod 7, písm. j) má obec povinnosť zverejňovať na svojom webovom sídle údaje o KO z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania podľa osobit. predpisu za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka do 31. mája prísluš. kalendárneho roka.

CERTIFIKÁT za vykonávanie triedeného zberu KO za rok 2020

CERTIFIKÁT za vykonávanie triedeného zberu KO za rok 2020

Dátum: 11. 4. 2021

CERTIFIKÁT za vykonávanie triedeného zberu KO za rok 2020

Zobrazené 1-30 z 35

Úrad

Voľby 2024

Vývoz odpadu

    Harmonogram vývozov odpadu 2024 _1.oprava

Sviatok

Meniny má Tadeáš, Olívia, Olívius, Prosper, Febrónia, Oliva

Zajtra má meniny Adriána, Stojan, Adriena, Ria, Riana, Stojana

Počasie

dnes, utorok 25. 6. 2024
slabý dážď 28 °C 12 °C
streda 26. 6. mierny dážď 26/15 °C
štvrtok 27. 6. mierny dážď 26/17 °C
piatok 28. 6. mierny dážď 26/16 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Ak jún mokrý býva, obilie zle rodieva.

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Oznamovanie

miestny rozhlas

oznamovanie protispoločenskej činnosti

na úrady si už nemusíte nosiť

geoportál

osobny udaj

slovensko.sk

Elektronická Zbierka zákonov SR

zberný dvor ZORD

Skládka odpadov Rajeckého regiónu

Natur - pack

odpad-olej