Detail zverejnenia zmluvy - 2019-036

Evidenčné číslo: 2019-036
Názov zmluvy: Dodatok č. 2 k Zmluve o opakovanom nájme bytu
Predmet zmluvy: Nájom bytu
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Konská
Adresa - sídlo: Školská ulica č. 410/2, 013 13 Konská
IČO: 00648876
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Janka Stupňanová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: Pavol Demčišák a manž. Erika Demčišáková
Adresa - sídlo: Školská ulica č. 600/11, 013 13 Konská
IČO: 00000000
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko:
Funkcia:

Dátum podpisu: 15.12.2019
Dátum zverejnenia: 17.12.2019
Dátum účinnosti: 18.12.2019
PDF príloha: