Detail zverejnenia zmluvy - 2019-034

Evidenčné číslo: 2019-034
Názov zmluvy: Dodatok č.5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: OKZP-PO1-SC111-2017-23/119
Predmet zmluvy: 6.zmena zmluvy - aktualizácia Prílohy č.3 k zmluve o poskytnutí NFP
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Prameň združenie obcí Konská, Kunerad, Kamenná Poruba, Stránske, Zbyňov
Adresa - sídlo: Školská ulica č. 410/2, 013 13 Konská
IČO: 51007894
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Janka Stupňanová
Funkcia: predsedníčka

Zmluvná strana II.: Slovenská agentúra životného prostredia
Adresa - sídlo: Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
IČO: 00626031
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: RNDr. Richard Müller, PhD.
Funkcia: generálny riaditeľ

Dátum podpisu: 10.12.2019
Dátum zverejnenia: 11.12.2019
Dátum účinnosti: 12.12.2019
PDF príloha: