Detail zverejnenia zmluvy - 2019-030

Evidenčné číslo: 2019-030
Názov zmluvy: Dohoda č. 19/25/010/107 uzatvorená podľa §10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení
Predmet zmluvy: Realizácia činnosti prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Konská
Adresa - sídlo: Školská ulica 410/2, 013 13 Konská
IČO: 00648876
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Janka Stupňanová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina
Adresa - sídlo: J. M. Hurbana 16, 010 01 Žilina
IČO: 30794536
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: PaedDr. Adriana Jurišová, PhD
Funkcia: riaditeľ úradu

Dátum podpisu: 18.11.2019
Dátum zverejnenia: 21.11.2019
Dátum účinnosti: 22.11.2019
PDF príloha: