Detail zverejnenia zmluvy - 2019-027

Evidenčné číslo: 2019-027
Názov zmluvy: Zmluva o manažmente projektu uzatvorená v zmysle § 536 a násl. Obchodného zákonníka
Predmet zmluvy: Zabezpečenie manažmentu projektu
Cena: 1400.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Konská
Adresa - sídlo: Školská ulica 410/2, 013 13 Konská
IČO: 00648876
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Janka Stupňanová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: Fénnix, s.r.o.
Adresa - sídlo: 1. mája 393/58, 920 41 Leopoldov
IČO: 45376107
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Peter Bibza
Funkcia: konateľ spoločnosti

Dátum podpisu: 16.10.2019
Dátum zverejnenia: 24.10.2019
Dátum účinnosti: 25.10.2019
PDF príloha: