Detail zverejnenia zmluvy - 2019-028

Evidenčné číslo: 2019-028
Názov zmluvy: Dohoda č. 19/25/50J/40 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
Predmet zmluvy: Príspevok na podporu zamestnanosti podľa § 50j zák. č. 5/2004 Z.z.
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Konská
Adresa - sídlo: Školská ulica 410/2, 013 13 Konská
IČO: 00648876
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Janka Stupňanová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina
Adresa - sídlo: Hurbanova 16, 010 01 Žilina
IČO: 30794536
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: PaedDr. Adriana Jurišová, PhD.
Funkcia: riaditeľka

Dátum podpisu: 22.10.2019
Dátum zverejnenia: 24.10.2019
Dátum účinnosti: 25.10.2019
PDF príloha: