Detail zverejnenia zmluvy - 2019/0100019

Evidenčné číslo: 2019/0100019
Názov zmluvy: Zmluva o nájme hrobového miesta
Predmet zmluvy:
Cena: 30.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Konská
Adresa - sídlo: Konská č. 410, 013 13 Konská
IČO: 00648876
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Janka Stupňanová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: Melánia Špániková
Adresa - sídlo: Nová ulica 320/35, 013 13 Konská
IČO: 00000000
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko:
Funkcia:

Dátum podpisu: 11.09.2019
Dátum zverejnenia: 12.09.2019
Dátum účinnosti: 13.09.2019
PDF príloha: