Detail zverejnenia zmluvy - 2019-025

Evidenčné číslo: 2019-025
Názov zmluvy: Zmluva o dielo č. 2
Predmet zmluvy: Rekonštrukcia miestnej komunikácie ulica 1. mája
Cena: 41992.70 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Konská
Adresa - sídlo: Konská č. 410, 013 13 Konská
IČO: 00648876
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Janka Stupňanová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: VÁHOSTAV - SK, a.s.
Adresa - sídlo: Priemyselná 6, 821 09 Bratislava
IČO: 31356648
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Ivan Kimlička, Ing. Richard Púček
Funkcia: členovia predstavenstva

Dátum podpisu: 20.08.2019
Dátum zverejnenia: 04.09.2019
Dátum účinnosti: 05.09.2019
PDF príloha: