Detail zverejnenia zmluvy - 2019-023

Evidenčné číslo: 2019-023
Názov zmluvy: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorená podľa § 50a Občianskeho zákonníka
Predmet zmluvy: Zmluva o zriadení vecného bremena
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Konská
Adresa - sídlo: Školská ulica č. 410/2, 013 13 Konská
IČO: 00648876
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Janka Stupňanová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: Stredoslovenská distribučná, a.s.
Adresa - sídlo: Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
IČO: 36442151
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Milan Miškár
Funkcia:

Dátum podpisu: 29.07.2019
Dátum zverejnenia: 20.08.2019
Dátum účinnosti: 21.08.2019
PDF príloha: