Detail zverejnenia zmluvy - 2019-022

Evidenčné číslo: 2019-022
Názov zmluvy: Mandátna zmluva
Predmet zmluvy:
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Konská
Adresa - sídlo: Školská ulica 410/2, 013 13 Konská
IČO: 00648876
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Janka Stupňanová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: Proval s.r.o.
Adresa - sídlo: Daxnerova 35, 010 01 Žilina
IČO: 52477991
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Mgr. Michal Gondžár
Funkcia: mandatár

Dátum podpisu: 01.07.2019
Dátum zverejnenia: 15.07.2019
Dátum účinnosti: 16.07.2019
PDF príloha: