Detail zverejnenia zmluvy - 2019-020

Evidenčné číslo: 2019-020
Názov zmluvy: Dodatok č.4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.zmluvy OPKZP-PO1-SC111-2017-23/119
Predmet zmluvy: Zmena zmluvy o poskytnutí NFP - nová príloha č.2 - Predmet podpory NFP
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: PRAMEŇ združenie obcí Konská, Kunerad,Kamenná Poruba, Stránske, Zbyňov
Adresa - sídlo: Školská ulica 410/2, 013 13 Konská
IČO: 51007894
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Janka Stupňanová
Funkcia: predsedníčka

Zmluvná strana II.: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky SAŽP
Adresa - sídlo: Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
IČO: 00626031
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: RNDr. Richard Muller, PhD.
Funkcia: generálny riaditeľ

Dátum podpisu: 04.07.2019
Dátum zverejnenia: 15.07.2019
Dátum účinnosti: 16.07.2019
PDF príloha: