Detail zverejnenia zmluvy - 2019-017

Evidenčné číslo: 2019-017
Názov zmluvy: Dohoda č. 19/25/50J/29 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
Predmet zmluvy: Príspevok na podporu zamestnanosti podľa § 50j zák.č. 5/2004 Z.z.
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Konská
Adresa - sídlo: Školská ulica č. 410/2, 013 13 Konská
IČO: 00648876
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Janka Stupňanová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina
Adresa - sídlo: Hurbanova 16
IČO: 30794536
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: PaedDr. Adriana Jurišová, PhD.
Funkcia: riaditeľka

Dátum podpisu: 26.06.2019
Dátum zverejnenia: 26.06.2019
Dátum účinnosti: 27.06.2019
PDF príloha: