Detail zverejnenia zmluvy - 2019-016

Evidenčné číslo: 2019-016
Názov zmluvy: Dodatok č. 1 Rámcovej dohody č. 1803/2017 o zbere a preprave komunálneho odpadu
Predmet zmluvy: Úprava cien poskytovaných služieb
Cena: 29941.86 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Konská
Adresa - sídlo: Školská ulica 410/2, 013 13 Konská
IČO: 00648876
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Janka Stupňanová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: T+T, a.s.
Adresa - sídlo: Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
IČO: 36400491
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Miloslav Sokolovský , Ing. Miloš Ďurajka
Funkcia: predseda predstavenstva, člen predstavenstva

Dátum podpisu: 15.05.2019
Dátum zverejnenia: 06.06.2019
Dátum účinnosti: 07.06.2019
PDF príloha: