Detail zverejnenia zmluvy - 2019-015

Evidenčné číslo: 2019-015
Názov zmluvy: Zmluva o dielo
Predmet zmluvy: Vyhotovenie diela "Nadstavba ZŠ s MŠ s vytvorením nových tried"
Cena: 105353.23 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Konská
Adresa - sídlo: Konská č. 410, 013 13 Konská
IČO: 00648876
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Janka Stupňanová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: BTI s.r.o.
Adresa - sídlo: Lúčna 1011/4, 014 01 Bytča
IČO: 47619503
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Tomáš Bohuš
Funkcia: konateľ

Dátum podpisu: 02.05.2019
Dátum zverejnenia: 07.05.2019
Dátum účinnosti: 08.05.2019
PDF príloha: