Detail zverejnenia zmluvy - 2019-011

Evidenčné číslo: 2019-011
Názov zmluvy: Dodatok č. 7 k zmluve o ukladaní odpadu na skládke PDO Rajec -Šuja zo dňa 01.01.2005
Predmet zmluvy:
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Konská
Adresa - sídlo: Školská ulica 410/2 , 013 13 Konská
IČO: 00648876
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Janka Stupňanová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: Skládka odpadov Rajeckého regiónu, združenie
Adresa - sídlo: Nám. SNP 18/18, 015 01 Rajec
IČO: 31930387
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Mgr. Anna Paulinyová
Funkcia: splnomocnený pracovník

Dátum podpisu: 01.03.2019
Dátum zverejnenia: 11.04.2019
Dátum účinnosti: 12.04.2019
PDF príloha: