Detail zverejnenia zmluvy - 2019-010

Evidenčné číslo: 2019-010
Názov zmluvy: Dodatok č.3 k zmluve o NFP č.zmluvy:OPKZP-P01-SC111-2017-23/119
Predmet zmluvy:
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Konská
Adresa - sídlo: Konská č. 410, 013 13 Konská
IČO: 00648876
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Janka Stupňanová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: Ministerstvo životného prostredia SR, SAŽP
Adresa - sídlo: Tajovského 28,97590 Banská Bystrica
IČO: 00626031
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Richard Muller,RNDr,PhD.
Funkcia: generálny riaditeľ SAŽP

Dátum podpisu: 22.03.2019
Dátum zverejnenia: 22.03.2019
Dátum účinnosti: 23.03.2019
PDF príloha: