Detail zverejnenia zmluvy - 2019-009

Evidenčné číslo: 2019-009
Názov zmluvy: Dohoda o urovnaní
Predmet zmluvy:
Cena: 50.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Konská
Adresa - sídlo: Školská ulica 410/2, 013 13 Konská
IČO: 00648876
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Janka Stupňanová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: Divišová Alexandra
Adresa - sídlo: Svätoplukova 3102/24, 010 01 Žilina
IČO: 00000000
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko:
Funkcia:

Dátum podpisu: 01.03.2019
Dátum zverejnenia: 01.03.2019
Dátum účinnosti: 02.03.2019
PDF príloha: