Detail zverejnenia zmluvy - 2019-008

Evidenčné číslo: 2019-008
Názov zmluvy: Zmluva o nájme nebytových priestorov
Predmet zmluvy:
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Konská
Adresa - sídlo: Školská ulica 410/2, 013 13 Konská
IČO: 00648876
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Janka Stupňanová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: HMZ RÁDIOKOMUNIKÁCIE, spol. s.r.o.
Adresa - sídlo: Rajecká cesta 17/2806, 010 01 Žilina
IČO: 36373303
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Vladislav Heczko
Funkcia: konateľ

Dátum podpisu: 18.02.2019
Dátum zverejnenia: 27.02.2019
Dátum účinnosti: 28.02.2019
PDF príloha: