Detail zverejnenia zmluvy - 2019-005

Evidenčné číslo: 2019-005
Názov zmluvy: Dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Predmet zmluvy:
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Konská
Adresa - sídlo: Školská 410/2, 013 13 Konská
IČO: 00648876
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Janka Stupňanová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: NATUR-PACK, a.s.,
Adresa - sídlo: Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
IČO: 35979798
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Šinák
Funkcia: predseda predstavenstva

Dátum podpisu: 07.01.2019
Dátum zverejnenia: 14.02.2019
Dátum účinnosti: 15.02.2019
PDF príloha: