Detail zverejnenia zmluvy - 2019-003

Evidenčné číslo: 2019-003
Názov zmluvy: Zmluva o právnej pomoci a poskytovaní právnych služieb
Predmet zmluvy:
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Konská
Adresa - sídlo: Školská ulica 410/2, 013 13 Konská
IČO: 00648876
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Janka Stupňanová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: Mgr. Michal Grošaft, advokát
Adresa - sídlo: Hodžova 13, 010 01 Žilina
IČO: 04225515
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Mgr.Michal Grošaft
Funkcia: advokát

Dátum podpisu: 04.01.2019
Dátum zverejnenia: 04.01.2019
Dátum účinnosti: 05.01.2019
PDF príloha: