Detail zverejnenia zmluvy - 2019-001

Evidenčné číslo: 2019-001
Názov zmluvy: Zmluva o vývoze komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu vo VOK
Predmet zmluvy:
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Konská
Adresa - sídlo: Školská ulica 410/2, 013 13 Konská
IČO: 00648876
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Janka Stupňanová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: URÍK,s.r.o.
Adresa - sídlo: Zátočná 467/16, 013 13 Rajecké Teplice
IČO: 46619933
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Matúš Urík
Funkcia: konateľ spoločnosti

Dátum podpisu: 21.12.2018
Dátum zverejnenia: 03.01.2019
Dátum účinnosti: 04.01.2019
PDF príloha: