Evidenčné číslo:
Vystavená:
Zverejnená:
Predmet objednávky:
Obchodný názov dodávateľa:
IČO:, Adresa:
Suma v EUR:
Číslo zmluvy:
Vystavil:
Funkcia:
2019-012
31.12.2019
31.12.2019
Objednávky na dodávateľa 12/2019
Obec Konská
648876, Školská ulica 410/2
0.00
Stupňanová Janka Ing.
starostka
2019-011
30.11.2019
30.11.2019
Objednávky na dodávateľa 11/2019
Obec Konská
648876, Školská ulica 410/2
0.00
Stupňanová Janka Ing.
starostka
2019-010
31.10.2019
31.10.2019
Objednávky na dodávateľa 10/2019
Obec Konská
648876, Školská ulica 410/2
0.00
Stupňanová Janka Ing.
starostka
2019-009
30.09.2019
30.09.2019
Objednávky na dodávateľa 09/2019
Obec Konská
648876, Školská ulica 410/2
0.00
Stupňanová Janka Ing.
starostka
2019-008
31.08.2019
31.08.2019
Objednávky na dodávateľa 08/2019
Obec Konská
648876, Školská ulica 410/2
0.00
Stupňanová Janka Ing.
starostka
2019-007
31.07.2019
31.07.2019
Objednávky na dodávateľa 07/2019
Obec Konská
648876, Školská ulica 410/2
0.00
Stupňanová Janka Ing.
starostka
2019-006
30.06.2019
30.06.2019
Objednávky na dodávateľa 06/2019
Obec Konská
648876, Školská ulica 410/2
0.00
Stupňanová Janka Ing.
starostka
2019-005
31.05.2019
31.05.2019
Objednávky na dodávateľa 05/2019
Obec Konská
648876, Školská ulica 410/2
0.00
Stupňanová Janka Ing.
starostka
2019-004
30.04.2018
30.04.2019
Objednávky na dodávateľa 04/2018
Obec Konská
648876, Školská ulica 410/2
0.00
Stupňanová Janka Ing.
starostka
2019-003
31.03.2019
31.03.2019
Objednávky na dodávateľa 03/2019
Obec Konská
648876, Školská ulica 410/2
0.00
Stupňanová Janka Ing.
starostka
2019-002
28.02.2019
28.02.2019
Objednávky na dodávateľa 02/2019
Obec Konská
648876, Školská ulica 410/2
0.00
Stupňanová Janka Ing.
starostka
2019-001
31.01.2019
31.01.2019
Objednávky na dodávateľa 01/2019
Obec Konská
648876, Školská ulica 410/2
0.00
Stupňanová Janka Ing.
starostka