Evidenčné číslo IČO Dodávateľ
Predmet fakturácie
Číslo zmluvy - číslo objednávky
Suma v EUR Doručená
Uhradená
Zverejnená
201912 00648876 Dodávatelia
Faktúry 12/2019
neuvedené - neuvedené
0.00 31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
201911 00648876 Dodávatelia
Faktúry 11/2019
neuvedené - neuvedené
0.00 30.11.2019
30.11.2019
30.11.2019
201910 00648876 Dodávatelia
Faktúry 10/2019
neuvedené - neuvedené
0.00 31.10.2019
31.10.2019
31.10.2019
201909 00648876 Dodávatelia
Faktúry 09/2019
neuvedené - neuvedené
0.00 30.09.2019
30.09.2019
30.09.2019
201908 00648876 Dodávatelia
Faktúry 08/2019
neuvedené - neuvedené
0.00 31.08.2019
31.08.2019
31.08.2019
201907 00648876 Dodávatelia
Faktúry 07/2019
neuvedené - neuvedené
0.00 31.07.2018
31.07.2019
31.07.2019
201906 00648876 Dodávatelia
Faktúry 06/2019
neuvedené - neuvedené
0.00 30.06.2019
30.06.2019
30.06.2019
201905 00648876 Dodávatelia
Faktúry 05/2019
neuvedené - neuvedené
0.00 31.05.2019
31.05.2019
31.05.2019
201904 00648876 Dodávatelia
Faktúry 04/2019
neuvedené - neuvedené
0.00 30.04.2019
30.04.2019
30.04.2019
201903 00648876 Dodávatelia
Faktúry 03/2019
neuvedené - neuvedené
0.00 31.03.2019
31.03.2019
31.03.2019
201902 00648876 Dodávatelia
Faktúry 02/2019
neuvedené - neuvedené
0.00 28.02.2019
28.02.2019
28.02.2019
201901 00648876 Dodávatelia
Faktúry 01/2019
neuvedené - neuvedené
0.00 31.01.2019
31.01.2019
31.01.2019