Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
15.07.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2019/HP/4 z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja
Poskytnutie dotácie
2019-021
1,000.00 Žilinský samosprávny kraj
Komenského 2622/48, 011 09 Žilina
detail
15.07.2019 Dodatok č.4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.zmluvy OPKZP-PO1-SC111-2017-23/119
Zmena zmluvy o poskytnutí NFP - nová príloha č.2 - Predmet podpory NFP
2019-020
0.00 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky SAŽP
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
detail
01.07.2019 Kúpna zmluva
Odkúpenie osobného motorového vozidla KIA Ceed Spor 1.4 CVVTG
2019-019
0.00 UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
Šancová 1/A, 814 99 Bratislava
detail
28.06.2019 Zmluva o poskytovaní služieb technika požiarnej ochrany a bezpečnostnotechnickej služby
Poskytnutie služieb technika požiarnej ochrany a bezpečnostnotechnickej služby
2019-018
0.00 Ing. Tomáš Valkovič
Osloboditeľov 663/20A, 013 13 Rajecké Teplice
detail
26.06.2019 Dohoda č. 19/25/50J/29 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
Príspevok na podporu zamestnanosti podľa § 50j zák.č. 5/2004 Z.z.
2019-017
0.00 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina
Hurbanova 16
detail
06.06.2019 Dodatok č. 1 Rámcovej dohody č. 1803/2017 o zbere a preprave komunálneho odpadu
Úprava cien poskytovaných služieb
2019-016
29,941.86 T+T, a.s.
Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
detail
07.05.2019 Zmluva o dielo
Vyhotovenie diela "Nadstavba ZŠ s MŠ s vytvorením nových tried"
2019-015
105,353.23 BTI s.r.o.
Lúčna 1011/4, 014 01 Bytča
detail
02.05.2019 Zmluva o nájme poľnohospodárskeho pozemku
Nájom poľnohospodárskeho pozemku
2019-014
0.00 Bohuslav Jasenovský JE-TRANS-SK
Hlavná 115/113, 013 14 Kamenná Poruba
detail
30.04.2019 Zmluva č. 39 548 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
Poskytnutie dotácie
2019-013
3,000.00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3
detail
30.04.2019 Dohoda č. 19/25/50J/16 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti

2019-012
0.00 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina
Hurbanova 16, 010 01 Žilina
detail
11.04.2019 Dodatok č. 7 k zmluve o ukladaní odpadu na skládke PDO Rajec -Šuja zo dňa 01.01.2005

2019-011
0.00 Skládka odpadov Rajeckého regiónu, združenie
Nám. SNP 18/18, 015 01 Rajec
detail
22.03.2019 Dodatok č.3 k zmluve o NFP č.zmluvy:OPKZP-P01-SC111-2017-23/119

2019-010
0.00 Ministerstvo životného prostredia SR, SAŽP
Tajovského 28,97590 Banská Bystrica
detail
01.03.2019 Dohoda o urovnaní

2019-009
50.00 Divišová Alexandra
Svätoplukova 3102/24, 010 01 Žilina
detail
27.02.2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov

2019-008
0.00 HMZ RÁDIOKOMUNIKÁCIE, spol. s.r.o.
Rajecká cesta 17/2806, 010 01 Žilina
detail
15.02.2019 Zmluva o spracúvaní dokumentov, obsahujúcich osobné údaje

2019-007
0.00 Pavol Kapralčík
Udiča 134, 018 01 Udiča
detail
15.02.2019 Zmluva o poskytovaní archivačných služieb
Archivačné práce
2019-006
0.00 Pavol Kapralčík
Udiča 134, 018 01 Udiča
detail
14.02.2019 Dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

2019-005
0.00 NATUR-PACK, a.s.,
Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
detail
05.02.2019 Zmluva o poskytovaní verejných služieb

2019-004
0.00 Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
detail
04.01.2019 Zmluva o právnej pomoci a poskytovaní právnych služieb

2019-003
0.00 Mgr. Michal Grošaft, advokát
Hodžova 13, 010 01 Žilina
detail
03.01.2019 Zmluva o vývoze komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu vo VOK

2019-001
0.00 URÍK,s.r.o.
Zátočná 467/16, 013 13 Rajecké Teplice
detail
03.01.2019 Zmluva o zabezpečení stravovania

2019-002
0.00 RAJKA-Jozefína Kollárová, stravovacie služby
1.mája 412/1, 015 01 Rajec
detail