Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
17.12.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta

2019/0100029
15.00 Miroslav Prieložný
Konská, Hlavná 66/76
detail
17.12.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta

2019/0100030
15.00 Miroslav Prieložný
Konská, Hlavná 66/76
detail
17.12.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta

2019/0100031
30.00 Miroslav Prieložný
Konská, Hlavná 66/76
detail
17.12.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta

2019/0100038
10.00 Veronika Jankovičová
Konská, Ulica 1. mája 332/27
detail
17.12.2019 Kúpna zmluva
Osobné motorové vozidlo Fabia
2019-035
400.00 Ľuboš Machút
Nová ulica 440/136, 013 13 Konská
detail
17.12.2019 Dodatok č. 2 k Zmluve o opakovanom nájme bytu
Nájom bytu
2019-036
0.00 Pavol Demčišák a manž. Erika Demčišáková
Školská ulica č. 600/11, 013 13 Konská
detail
17.12.2019 Dodatok č. 2 k Zmluve o opakovanom nájme bytu
Nájom bytu
2019-037
0.00 Ing. Eva Masárová
Školská ulica 600/11, 013 13 Konská
detail
17.12.2019 Zmluva o poskytnutí dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č.: 201912833
Dôveryhodné služby
2019-038
0.00 Disig, a.s.
Zahradnícka č. 151, 821 08 Bratislava
detail
17.12.2019 Zmluva o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií
Ochrana osobných údajov
2019-039
0.00 Ing. Tomáš Valkovič
Osloboditeľov 663/20A, 013 13 Rajecké Teplice
detail
16.12.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta

2019/0100044
30.00 Irena Kruteková
Ulica 1. máj 84/24, 013 13 Konská
detail
16.12.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta

2019/0100033
10.00 Ján Baránek
Konská, Hlavná ulica 56/41
detail
16.12.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta

2019/0100034
20.00 Ján Baránek
Konská, Hlavná ulica 56/41
detail
16.12.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta

2019/0100035
20.00 Ján Baránek
Konská, Hlavná ulica 56/41
detail
16.12.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta

2019/0100036
30.00 Ján Baránek
Konská, Hlavná ulica 56/41
detail
13.12.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta

2019/0100040
30.00 Ing. Ľubomíra Degnerová
Nová ulica 336/61, 013 13 Konská
detail
12.12.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta

2019/0100039
45.00 Vladimír Prieložný
Zápilie 154/4, 013 13 Konská
detail
11.12.2019 Dodatok č.5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: OKZP-PO1-SC111-2017-23/119
6.zmena zmluvy - aktualizácia Prílohy č.3 k zmluve o poskytnutí NFP
2019-034
0.00 Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
detail
11.12.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta

2019/0100041
30.00 Ing. Ľubomíra Degnerová
Nová ulica 336/61, 013 13 Konská
detail
11.12.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta

2019/0100037
30.00 Miroslav Maňak
Hlavná ulica 458/155, 013 13 Konská
detail
04.12.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
Poskytnutie dotácie
2019-033
5,000.00 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky-Okresný úrad Žilina
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
detail
03.12.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 19/KP-2019
Poskytnutie dotácie
2019-032
500.00 Žilinský samosprávny kraj
Komenského 2622/48, 011 09 Žilina
detail
29.11.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta

2019/0100032
30.00 Mgr. Pavol Račko
Hlavná ulica 184/109, 013 13 Konská
detail
25.11.2019 Zmluva o opakovanom nájme bytu
Nájom bytu
2019-031
0.00 Ladislav Capko
Školská ulica 599/9, 013 13 Konská
detail
25.11.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta

2019/0100028
30.00 Mgr. Magdaléna Tóthová
Smreková 3094/15, 010 07 Žilina
detail
22.11.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta

2019/0100026
15.00 Ľubomír Štrba
Slnečná ulica 504/69, 013 13 Konská
detail
21.11.2019 Dohoda č. 19/25/010/107 uzatvorená podľa §10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení
Realizácia činnosti prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi
2019-030
0.00 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina
J. M. Hurbana 16, 010 01 Žilina
detail
18.11.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta

2019/0100027
30.00 Mária Brodňanová
Hlavná ulica 252/169, 013 13 Konská
detail
11.11.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta

2019/0100022
30.00 Ladislav Machut
Gorkého 14, 036 01 Martin
detail
11.11.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta

2019/0100025
30.00 Mariana Mináriková
Nová ulica 448/193, 013 13 Konská
detail
31.10.2019 Dohoda o grante v rámci nástroja na prepájanie Európy (NPE) WiFi4EU

2019-029
15,000.00 Výkonná agentúra pre inovácie a siete (INEA)
Chaussée de Wavre 910, 1040 Etterbeek, Belgicko
detail
29.10.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta

2019/0100023
15.00 Marcela Hudecová
Konská, Hlavná ulica 53/66
detail
29.10.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta

2019/0100024
20.00 Marcela Hudecová
Konská, Hlavná ulica 53/66
detail
24.10.2019 Dohoda č. 19/25/50J/40 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
Príspevok na podporu zamestnanosti podľa § 50j zák. č. 5/2004 Z.z.
2019-028
0.00 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina
Hurbanova 16, 010 01 Žilina
detail
24.10.2019 Zmluva o manažmente projektu uzatvorená v zmysle § 536 a násl. Obchodného zákonníka
Zabezpečenie manažmentu projektu
2019-027
1,400.00 Fénnix, s.r.o.
1. mája 393/58, 920 41 Leopoldov
detail
22.10.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta

2019/0100021
30.00 Vladimír Kavecký
Hlavná ulica 12/6, 013 13 Konská
detail
22.10.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta

2019/0100018
20.00 Júlia Repkovská
Predmestská 30/39, 010 01 Žilina
detail
18.10.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta

2019/0100015
15.00 Alexander Hodás
Kunerad 188
detail
18.10.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta

2019/0100016
15.00 Alexander Hodás
Kunerad 188
detail
27.09.2019 Zmluva o nájme a poskytovaní služieb
Nájom farebného multifunkčného zariadenia bizhub C250i
2019-026
0.00 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.
Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
detail
27.09.2019 Zmluva o dielo

2019-026/1
0.00 U psej matere Kysuce-ranč Korňa
Korňa 430
detail
25.09.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta

2019/0100011
30.00 Jana Maniaková
Nová ulica 306/18, 013 13 Konská
detail
25.09.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta

2019/0100012
15.00 Jana Maniaková
Nová ulica 306/18, 013 13 Konská
detail
23.09.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta

2019/0100010
30.00 Anna Przeczeková
Hlavná ulica 175/124, 013 13 Konská
detail
20.09.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta

2019/0100017
30.00 Alena Machútová
Hlavná ulica 25/36, 013 13 Konská
detail
20.09.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta

2019/0100003
30.00 Blažena Frnková
Nová ulica 323/30, 013 13 Konská
detail
16.09.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta

2019/0100014
15.00 Marián Mrúzek
Hlavná ulica 469/5, 013 13 Konská
detail
13.09.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta

2019/0100013
20.00 Anastázia Brathová
Nová ulica 294/5, 013 13 Konská
detail
13.09.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta

2018/0100001
30.00 Pavol Ďurana
Nová ulica 350/58, 013 13 Konská
detail
13.09.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta

2019/0100020
30.00 Mgr. Pavol Račko
Hlavná ulica 184/109, 013 13 Konská
detail
12.09.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta

2019/0100019
30.00 Melánia Špániková
Nová ulica 320/35, 013 13 Konská
detail
12.09.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta

2019/0100008
15.00 Oľga Boďová
Trnavská 1358/19, 010 08 Žilina
detail
09.09.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta

2019/0100009
20.00 Fülöpová Jana
Poštová 73, 900 24 Veľký Biel
detail
06.09.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta

2019/0100005
15.00 Anna Rambousková
Újezdec 23, Litomyšl
detail
06.09.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta

2019/0100006
15.00 Anna Rambousková
Újezdec 23, Litomyšl
detail
06.09.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta

2019/0100004
15.00 Viera Maniaková
30. apríla 310/4, 013 13 Rajecké Teplice
detail
05.09.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta

2019/0100007
15.00 Vladimír Straňanek
Ulica 1. mája 104/1, 013 13 Konská
detail
05.09.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta

2019/0100001
15.00 Marián Majerčík
Školská ulica 599/9, 013 13 Konská
detail
05.09.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta

2019/0100002
15.00 Ivan Zemko
Nová ulica 333/38, 013 13 Konská
detail
05.09.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta

1/0190
30.00 Marianna Remencová
B. S. Timravy 948/6, 010 08 Žilina
detail
04.09.2019 Zmluva o dielo č. 2
Rekonštrukcia miestnej komunikácie ulica 1. mája
2019-025
41,992.70 VÁHOSTAV - SK, a.s.
Priemyselná 6, 821 09 Bratislava
detail
27.08.2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Konská v roku 2019
Dotácia z RO
2019-024
1,000.00 OZ ĽUDOVKA
Konská 146, 013 13
detail
20.08.2019 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorená podľa § 50a Občianskeho zákonníka
Zmluva o zriadení vecného bremena
2019-023
0.00 Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
detail
15.07.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2019/HP/4 z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja
Poskytnutie dotácie
2019-021
1,000.00 Žilinský samosprávny kraj
Komenského 2622/48, 011 09 Žilina
detail
15.07.2019 Dodatok č.4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.zmluvy OPKZP-PO1-SC111-2017-23/119
Zmena zmluvy o poskytnutí NFP - nová príloha č.2 - Predmet podpory NFP
2019-020
0.00 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky SAŽP
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
detail
15.07.2019 Mandátna zmluva

2019-022
0.00 Proval s.r.o.
Daxnerova 35, 010 01 Žilina
detail
01.07.2019 Kúpna zmluva
Odkúpenie osobného motorového vozidla KIA Ceed Spor 1.4 CVVTG
2019-019
0.00 UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
Šancová 1/A, 814 99 Bratislava
detail
28.06.2019 Zmluva o poskytovaní služieb technika požiarnej ochrany a bezpečnostnotechnickej služby
Poskytnutie služieb technika požiarnej ochrany a bezpečnostnotechnickej služby
2019-018
0.00 Ing. Tomáš Valkovič
Osloboditeľov 663/20A, 013 13 Rajecké Teplice
detail
26.06.2019 Dohoda č. 19/25/50J/29 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
Príspevok na podporu zamestnanosti podľa § 50j zák.č. 5/2004 Z.z.
2019-017
0.00 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina
Hurbanova 16
detail
06.06.2019 Dodatok č. 1 Rámcovej dohody č. 1803/2017 o zbere a preprave komunálneho odpadu
Úprava cien poskytovaných služieb
2019-016
29,941.86 T+T, a.s.
Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
detail
07.05.2019 Zmluva o dielo
Vyhotovenie diela "Nadstavba ZŠ s MŠ s vytvorením nových tried"
2019-015
105,353.23 BTI s.r.o.
Lúčna 1011/4, 014 01 Bytča
detail
02.05.2019 Zmluva o nájme poľnohospodárskeho pozemku
Nájom poľnohospodárskeho pozemku
2019-014
0.00 Bohuslav Jasenovský JE-TRANS-SK
Hlavná 115/113, 013 14 Kamenná Poruba
detail
30.04.2019 Zmluva č. 39 548 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
Poskytnutie dotácie
2019-013
3,000.00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3
detail
30.04.2019 Dohoda č. 19/25/50J/16 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti

2019-012
0.00 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina
Hurbanova 16, 010 01 Žilina
detail
11.04.2019 Dodatok č. 7 k zmluve o ukladaní odpadu na skládke PDO Rajec -Šuja zo dňa 01.01.2005

2019-011
0.00 Skládka odpadov Rajeckého regiónu, združenie
Nám. SNP 18/18, 015 01 Rajec
detail
22.03.2019 Dodatok č.3 k zmluve o NFP č.zmluvy:OPKZP-P01-SC111-2017-23/119

2019-010
0.00 Ministerstvo životného prostredia SR, vz. SAŽP
Tajovského 28,97590 Banská Bystrica
detail
01.03.2019 Dohoda o urovnaní

2019-009
50.00 Divišová Alexandra
Svätoplukova 3102/24, 010 01 Žilina
detail
27.02.2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov

2019-008
0.00 HMZ RÁDIOKOMUNIKÁCIE, spol. s.r.o.
Rajecká cesta 17/2806, 010 01 Žilina
detail
15.02.2019 Zmluva o spracúvaní dokumentov, obsahujúcich osobné údaje

2019-007
0.00 Pavol Kapralčík
Udiča 134, 018 01 Udiča
detail
15.02.2019 Zmluva o poskytovaní archivačných služieb
Archivačné práce
2019-006
0.00 Pavol Kapralčík
Udiča 134, 018 01 Udiča
detail
14.02.2019 Dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

2019-005
0.00 NATUR-PACK, a.s.,
Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
detail
05.02.2019 Zmluva o poskytovaní verejných služieb

2019-004
0.00 Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
detail
04.01.2019 Zmluva o právnej pomoci a poskytovaní právnych služieb

2019-003
0.00 Mgr. Michal Grošaft, advokát
Hodžova 13, 010 01 Žilina
detail
03.01.2019 Zmluva o vývoze komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu vo VOK

2019-001
0.00 URÍK,s.r.o.
Zátočná 467/16, 013 13 Rajecké Teplice
detail
03.01.2019 Zmluva o zabezpečení stravovania

2019-002
0.00 RAJKA-Jozefína Kollárová, stravovacie služby
1.mája 412/1, 015 01 Rajec
detail