Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
27.12.2018 Dohoda rekapitulácie preddavkových platieb

2018-052
0.00 SSE,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina
detail
27.12.2018 Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o nájme nebyt.priestorov

2018-053
0.00 BANEKO,s.r.o.
Fačkov 115
detail
27.12.2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov
Spracovanie osobných údajov sprostredkovateľom - GDPR
2018-054
0.00 BENMAR s.r.o.
Jura Hronca 3421/6, 010 15 Žilina
detail
18.12.2018 Kúpna zmluva

2018-051
1,960.00 Ondrušová Soňa a spol
T.Vansovej 1600/4, 010 08 Žilina
detail
07.12.2018 Zmluva o spracovaní osobných údajov
Spracovanie osobných údajov na základe pokynov prevádzkovateľa
2018-049
0.00 MAPA Slovakia Digital s.r.o.
Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava
detail
07.12.2018 Dodatok č.2 k zmluve o NFP č.zmluvy:OPKZP-P01-SC111-2017-23/119

2018-050
0.00 Ministerstvo životného prostredia SR, SAŽP
Tajovského 28,97590 Banská Bystrica
detail
30.11.2018 Dohoda o ukončení nájmu bytu
Ukončenie nájmu
2018-048
0.00 Anna Ďatková
Školská ulica č. 599/9, 013 13 Konská
detail
30.11.2018 Zmluva o opakovanom nájme bytu
Nájom bytu
2018-047
0.00 DiS. art. Juraj Hodas
Školská ulica č. 600/11, 013 13 Konská
detail
30.11.2018 Dohoda o ukončení nájmu bytu
Ukončenie nájmu
2018-046
0.00 DiS. art. Juraj Hodas, Mgr. art. Júlia Hodasová
Školská ulica č. 600/11, 013 13 Konská
detail
30.11.2018 Zmluva o nájme bytu
Nájom bytu
2018-045
0.00 Iveta Prieložná
Nová ulica č. 385/115, 013 13 Konská
detail
21.11.2018 Zámenná zmluva

2018-044
0.00 Súkeníková Zita
Hlavná ulica 121/75, 013 13 Konská
detail
31.10.2018 Zmluva o opakovanom nájme bytu
Nájom bytu
2018-043
0.00 Marián Majerčík
Školská ulica č. 599/9, 013 13 Konská
detail
25.10.2018 Zmluva o spolupráci pri ochrane osobných údajov a o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
povinnosť ochrany osobných údajov v súlade s nariadením európskeho parlamentu a rady EÚ
2018-041
0.00 Mesto Rajec
Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
detail
25.10.2018 Zmluva o spolupráci pri ochrane osobných údajov a o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
povinnosť ochrany osobných údajov v súlade s nariadením európskeho parlamentu a rady EÚ
2018-042
0.00 Mesto Rajec
Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
detail
16.10.2018 Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o bezodplatnom prevode vl.práva k poz.komunikácii

2018-040
0.00 Slovenská republika - Slovenská správa ciest
Miletičova 19, 826 19 Bratislava, IVSC-Žilina,M.Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
detail
03.10.2018 Zmluva o prevode práv a povinností stavebníka

2018-039
0.00 Združenie obcí aglomerácia Rajecké Teplice
Námestie SNP 1/29, 013 13 Rajecké Teplice
detail
28.09.2018 Dodatok č. 2 k zmluve o opakovanom nájme bytu
Nájom bytu
2018-038
0.00 Mgr. Ivana Jamečná, Ján Jamečný
Školská ulica č. 600/11, 013 13 Konská
detail
12.09.2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov
Spracovanie osobných údajov na základe pokynov prevádzkovateľa
2018-037
0.00 MADE spol. s r.o.
Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica
detail
07.09.2018 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Projekt: "Kompostujeme v Rajeckej doline"
2018-036
0.00 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
detail
03.09.2018 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

2018-034
0.00 Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
detail
03.09.2018 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb-balík služieb

2018-035
0.00 Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
detail
07.08.2018 Darovacia zmluva

2018-031
0.00 Pastieriková Eva r.Sládková a spol.
Dlhá ulica 35/48,971 01 Prievidza - Staré Mesto
detail
07.08.2018 Dodatok č.1k zmluve o poskytovaní audítorských služieb

2018-032
0.00 Ing. Mária Kasmanová, licencia UDVA č.1114
Hlavná 6/3, 013 14 Kamenná Poruba
detail
07.08.2018 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

2018-033
0.00 Ing. Mária Kasmanová, licencia UDVA č.1114
Hlavná 6/3, 013 14 Kamenná Poruba
detail
06.08.2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Konská v roku 2018 č. 1/2018/Dot.
Poskytnutie dotácie z RO
2018-029
1,000.00 OZ ĽUDOVKA
Konská č. 146, 013 13 Konská
detail
06.08.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie č.V3/2018/HP20

2018-030
1,230.00 Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48, 011 09 Žilina
detail
02.08.2018 Zmluva o poskytnutí finanćných prostriedkov č.18-513-04812

2018-028
1,000.00 Fond na podporu umenia
Cukrová 14,811 08 Bratislava - Staré Mesto
detail
01.08.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie č.1/2018/SaŠ/HP/2.1

2018-027
918.00 Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48, 011 09 Žilina
detail
31.07.2018 Zmluva o nájme bytu
Nájom bytu
2018-026
0.00 Ing. Martina Kypusová
Hlavná ulica č. 410/2, 013 14 Kamenná Poruba
detail
31.07.2018 Dohoda o ukončení nájmu bytu
Ukončenie nájmu bytu
2018-025
0.00 Zuzana Jánošíková, Igor Mariniak
Hlavná ulica č. 285/213, 013 13 Konská
detail
24.07.2018 Zmluva o prenechaní nehnuteľnosti do užívania tretích osôb za odplatu

2018-024
600.00 Erik Chodelka
Brezany 126, 010 04 Žilina
detail
06.07.2018 Zmluva o dodávke plynu

2018-022
0.00 MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Pieštany
detail
06.07.2018 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

2018-023
199,834.60 Ministerstvo životného prostredia SR, SAŽP
Tajovského 28,97590 Banská Bystrica
detail
22.06.2018 Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
Poverenie sprostredkovateľa TOPSET prevádzkovateľom Obec Konská spracúvaním osobných údajov dotknutých FO
2018-021
0.00 TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava
detail
20.06.2018 Zmluva o opakovanom nájme bytu
Nájom bytu
2018-020
0.00 Jana Sandanusová
Školská ulica č. 600/11, 013 13 Konská
detail
14.06.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Financovanie podpory ochrany pred požiarmi na projekt: "Vybudovanie hasičskej zbrojnice v obci Konská"
2018-019
30,000.00 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova ulica č. 2, 812 72 Bratislava
detail
04.06.2018 Zmluva o dielo
Dodanie futbalových striedačiek v počte 2 ks
2018-018
3,840.00 Sportika Group s.r.o.
Klincová 37/B, 821 08 Bratislava
detail
04.06.2018 Zmluva o pripojení zariadenia
Zmena technických parametrov zariadenia-zníženie mesačnej platby Dom smútku
2018-016
0.00 Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
detail
04.06.2018 Zmluva o poskytnutí grantu č. 18142
Poskytnutie peňažných prostriedkov Nadáciou na uskutočnenie projektu Hasičský šport pre deti a mládež
2018-017
2,000.00 Nadácia Kia Motors Slovakia
Sv. Jána Nepomuckého 1282/1, 013 01 Teplička nad Váhom
detail
16.05.2018 Zmluva o odbornej a technologickej pomoci a pre výkon funkcie zodpovednej osoby
GDPR
2018-013
0.00 BROS Computing, s.r.o.
Zádubnie 169, 010 03 Žilina
detail
16.05.2018 Príloha č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému DCOM
Všeobecné zmluvné podmienky pre používanie služieb IS DCOM zo dňa 26.04.2018
2018-014
0.00 DEUS - DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Kýčerského 5, 811 05 Bratislava
detail
16.05.2018 Dodatok č.1 Zmluvy o dielo č.3/2017

2018-015
6,383.16 STAVBAU,s.r.o.
K Cintorínu 651,010 04 Žilina - Bánová
detail
17.04.2018 Zmluva č.38212 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

2018-012
3,000.00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17,83103 Bratislava 3
detail
12.04.2018 Zmluva o združenej dodávke lektriny

2018-011
0.00 Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
detail
10.04.2018 Darovacia zmluva

2018-009
0.00 Kia Motors Slovakia s.r.o.
Sv.Jána Nepomuckého 1282/1, 013 01 Teplička nad Váhom
detail
09.04.2018 Zmluva o združenej dodávke lektriny

2018-010
0.00 Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
detail
16.03.2018 Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

2018-006
0.00 NATUR-PACK,a.s.
Ružová dolina 6, 82108 Bratislava
detail
16.03.2018 Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v obci Konská

2018-007
10,000.00 Slovenský futbalový zväz
Tomášikova 30C,821 01 Bratislava
detail
16.03.2018 Zmluva o uverejnení inzercie

2018-008
125.00 MEDIATEL, spol. s.r.o.
Miletičova 21,82108 Bratislava
detail
14.02.2018 Licenčná zmluva na zverejňovanie cintorínov na portáli www.cintoriny.sk

2018-004
0.00 TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B,900 31 Stupava
detail
14.02.2018 Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva

2018-005
0.00 TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B,900 31 Stupava
detail
16.01.2018 Zmluva o dielo Zmena a doplnok č. 1 ÚPN-O Konská/AAPN č. 01/2018
Územný plán obce Konská - Zmena a doplnok č. 1
2018-003
4,320.00 Ing. arch. Peter Nezval
M.Šinského 7, 01007 Žilina
detail
05.01.2018 Zmluva o zabezpečení stravovania
Zabezpečenie stravovania dodávateľským spôsobom
2018-001
0.00 RAJKA - Jozefína Kollárová, stravovacie služby
1. mája 412/1, 015 01 Rajec
detail
05.01.2018 Zmluva o právnej pomoci a poskytovaní právnych služieb
poskytovanie právnych služieb
2018-002
0.00 Mgr. Michal Grošaft, advokát
Hodžova 11, 010 11 Žilina
detail