Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
27.12.2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o Dielo č. 4
Chodník Konská - Rajecká cesta
2017-082
2,935.30 ALT, s.r.o.
Poluvsie 171, 01313 Rajecké Teplice
detail
20.12.2017 Mandátna zmluva č. 14/2017
Zmeny a Doplnok č. 1 Územného plánu obce Konská
2017-081
4,176.00 Urbion sk, s.r.o.
ul. A.Kmeťa 17, 01001 Žilina
detail
18.12.2017 Dodatok č. 1 k zmluve o opakovanom nájme bytu
Zvýšenie nájomného
2017-080
0.00 Pavol Demčišák
Konská, Školská ulica 600/11, 013 13
detail
18.12.2017 Dodatok č. 1 k zmluve o opakovanom nájme bytu
Zvýšenie nájomného
2017-079
0.00 Miroslava Winklerová
Konská, Školská ulica 600/11, 013 13
detail
18.12.2017 Dodatok č. 2 k zmluve o opakovanom nájme bytu
Zvýšenie nájomného
2017-078
0.00 Juraj Hodas
Konská, Školská ulica 600/11, 013 13
detail
18.12.2017 Dodatok č. 1 k zmluve o opakovanom nájme bytu
Zvýšenie nájomného
2017-077
0.00 Vladimír Golier
Konská, Školská ulica 600/11, 013 13
detail
18.12.2017 Dodatok č. 1 k zmluve o opakovanom nájme bytu
Zvýšenie nájomného
2017-076
0.00 Mgr. Ivana Jamečná
Konská, Školská ulica 600/11, 013 13
detail
18.12.2017 Dodatok č. 1 k zmluve o opakovanom nájme bytu
Zvýšenie nájomného
2017-075
0.00 Ing. Eva Masárová
Konská, Školská ulica 600/11, 013 13
detail
18.12.2017 Dodatok č. 1 k zmluve o opakovanom nájme bytu
Zvýšenie nájomného
2017-074
0.00 Jozef Adamička
Konská, Školská ulica 600/11, 013 13
detail
18.12.2017 Dodatok č. 1 k zmluve o opakovanom nájme bytu
Zvýšenie nájomného
2017-073
0.00 Monika Horníková
Konská, Školská ulica 600/11, 013 13
detail
18.12.2017 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu
Zvýšenie nájomného
2017-072
0.00 Jana Sandanusová
Konská, Školská ulica 600/11, 013 13
detail
18.12.2017 Dodatok č. 1 k zmluve o opakovanom nájme bytu
Zvýšenie nájomného
2017-071
0.00 Erika Kováčová
Konská, Školská ulica 600/11, 013 13
detail
18.12.2017 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu
Zvýšenie nájomného
2017-070
0.00 Ing. Roman Capko
Konská, Školská ulica 600/11, 013 13
detail
18.12.2017 Dodatok č. 1 k zmluve o opakovanom nájme bytu
Zvýšenie nájomného
2017-069
0.00 Miroslav Škatuliak
Konská, Školská ulica 600/11, 013 13
detail
18.12.2017 Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu
Zvýšenie nájomného
2017-068
0.00 Zuzana Jánošíková
Konská, Školská ulica 599/9, 013 13
detail
18.12.2017 Dodatok č. 1 k zmluve o opakovanom nájme bytu
Zvýšenie nájomného
2017-067
0.00 Anna Ďatková
Konská, Školská ulica 599/9, 013 13
detail
18.12.2017 Dodatok č. 1 k zmluve o opakovanom nájme bytu
Zvýšenie nájomného
2017-066
0.00 Ľubomír Praznovec
Konská, Školská ulica 599/9, 013 13
detail
18.12.2017 Dodatok č. 1 k zmluve o opakovanom nájme bytu
Zvýšenie nájomného
2017-065
0.00 Ladislav Capko
Konská, Školská ulica 599/9, 013 13
detail
18.12.2017 Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu
Zvýšenie nájomného
2017-064
0.00 Marián Majerčík
Konská, Školská ulica 599/9, 013 13
detail
18.12.2017 Dodatok č. 1 k zmluve o opakovanom nájme bytu
Zvýšenie nájomného
2017-063
0.00 Gabriela Sedliaková
Konská, Školská ulica 599/9, 013 13
detail
18.12.2017 Dodatok č. 1 k zmluve o opakovanom nájme bytu
Zvýšenie nájomného
2017-062
0.00 Mgr. Mária Jasenovská
Konská, Školská ulica 599/9, 013 13
detail
18.12.2017 Dodatok č. 1 k zmluve o opakovanom nájme bytu
Zvýšenie nájomného
2017-061
0.00 Katarína Kozáková
Konská, Školská ulica 599/9, 013 13
detail
18.12.2017 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu
Zvýšenie nájomného
2017-060
0.00 Mgr. Martina Remencová
Konská, Školská ulica 599/9, 013 13
detail
18.12.2017 Dodatok č. 1 k zmluve o opakovanom nájme bytu
Zvýšenie nájomného
2017-059
0.00 Miroslav Súkeník
Konská, Školská ulica 599/9, 013 13
detail
18.12.2017 Dodatok č. 1 k zmluve o opakovanom nájme bytu
Zvýšenie nájomného
2017-058
0.00 Ján Belan
Konská, Školská ulica 599/9, 013 13
detail
18.12.2017 Dodatok č. 1 k zmluve o opakovanom nájme bytu
Zvýšenie nájomného
2017-057
0.00 Eva Marunová
Konská, Školská ulica 599/9, 013 13
detail
10.11.2017 Dohoda č. 17/25/010/97
§ 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení
2017-056
0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
J. M. Hurbana 16, 010 01 Žilina
detail
03.11.2017 Zmluva o termínovanom úvere č.126/001/17

2017-055
14,676.50 Prima banka Slovensko,a.s.
Hodžova 11, 010 11 Žilina
detail
02.10.2017 Dohoda o ukončení nájmu bytu
Ukončenie nájmu bytu
2017-050
0.00 Urbanová Miroslava
Konská, Školská ulica 599/9, 013 13
detail
02.10.2017 Zmluva o nájme bytu
Nájom bytu
2017-051
0.00 Mgr. Remencová Martina
Konská,Slnečná ulica 523/93, 013 13
detail
02.10.2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o opakovanom nájme bytu
Nájom bytu
2017-052
0.00 Hodas Juraj
Konská, Školská ulica 600/11, 013 13
detail
02.10.2017 Poistná zmluva
poistenie kamerového systému
2017-053
135.36 UNIQA poisťovňa, a.s.
Lazaretská 15, 82007 Bratislava
detail
02.10.2017 Poistná zmluva
poistenie verejného osvetlenia
2017-054
375.88 UNIQA poisťovňa, a.s.
Lazaretská 15, 82007 Bratislava
detail
28.09.2017 Zmluva o dielo č. 3
Prestavba a prístavba domu č. 197 spojená so zmenou na HZ a garáž
2017-048
108,768.00 STAVBAU , s.r.o.
K Cintorínu 651, 010 04 Žilina - Bánová
detail
28.09.2017 Zmluva o dielo č. 4
Rekonštrukcia chodníka Konská - Rajecká cesta
2017-049
14,676.50 ALT, s.r.o.
Poluvsie 171, 01313 Rajecké Teplice
detail
22.09.2017 Zmluva o opakovanom nájme bytu
Nájom bytu
2017-046
0.00 Praznovec Ľubomír
Konská, Školská 599/9, 013 13
detail
22.09.2017 Zmluva o opakovanom nájme bytu
Nájom bytu
2017-047
0.00 Capko Ladislav
Konská, Školská ulica 599/9, 013 13
detail
19.09.2017 Darovacia zmluva
osobné motorové vozidlo VW Multivan
2017-045
0.00 Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
detail
26.07.2017 Zmluva o dielo č. 2
"KONSKÁ - NIŽNÉ KAPUSTNISKÁ - ODVODNENIE - 1. ETAPA"
2017-044
76,800.00 Stavbau, s.r.o.
K Cintorínu č. 651, 010 04 Žilina
detail
19.07.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta

NZ00279
20.00 Musilová Vladimíra
Konská 277
detail
11.07.2017 Zmluva o bežnom účte

2017-042
0.00 Prima Banka Slovensko,a .s.
Hodžova 11, 010 11 Žilina
detail
11.07.2017 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

2017-043
0.00 Jana Bieliková
Hlavná ulica 268/185, 013 13 Konská
detail
27.06.2017 Zmluva o prenechaní nehnuteľnosti do užívania tretích osôb
prenájom nehnuteľností
2017-041
200.00 OZ Ľudovka
Konská 146, 01313
detail
15.06.2017 Rámcová dohoda č. 1803/2017 o zbere a preprave komunálneho odpadu
zber a preprava KO
2017-039
35,034.48 T + T, a.s.
Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
detail
15.06.2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu
Nájom bytu
2017-040
0.00 Majerčík Marián
Konská, Školská ulica 599/9, 013 13
detail
13.06.2017 Zmluva o prenechaní nehnuteľností do užívania tretích osôb za odplatu
prenájom nehnuteľností
2017-038
120.00 Patrik Tříška
Lodín 20, 50315
detail
02.06.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
dotácia
2017-036
3,000.00 Doborovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3
detail
02.06.2017 Dohoda v zmysle bodu 4.2. nájomnej zmluvy
užívanie nehnuteľností
2017-037
0.00 Lesné a pozemkové spoločenstvo Urbár - Konská
01313 Konská
detail
17.05.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta

Z0356
30.00 Stranianková Anastázia
Nová ulica 451/110
detail
03.05.2017 Zmluva o dielo č.1/2017
CHodník Konská - Raj. Teplica pozdĺž cesty I/64
2017-035
26,656.20 Ing. Peter Ošvát - OPEN
Nádražná 1088/41, 972 13 Nitrianske Pravno
detail
02.05.2017 Kúpna zmluva
predaj pozemku CKN parcela č. 329/2
2017-034
645.00 Ľubomír Hodas
Hlavná ulica 106/55, 01313 Konská
detail
07.04.2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu
Nájom bytu
2017-033
0.00 Praznovec Ľubomír
Konská, Školská ulica 599/9, 013 13
detail
03.04.2017 Zmluva o nájme bytu
Nájom bytu
2017-032
0.00 Ing. Capko Roman
Konská, Nová ulica 368/88,013 13
detail
31.03.2017 Dohoda o ukončení nájmu bytu
Ukončenie nájmu bytu
2017-031
0.00 Majerčík Marián
Konská, Školská ulica 600/11, 013 13
detail
31.03.2017 Zmluva o opakovanom nájme bytu
Opakovaný nájom bytu
2017-030
0.00 Škatuliak Miroslav
Konská, Školská ulica 600/11, 013 13
detail
31.03.2017 Zmluva o opakovanom nájme bytu
Opakovaný nájom bytu
2017-029
0.00 Kováčová Erika
Konská, Školská ulica 600/11
detail
31.03.2017 Zmluva o opakovanom nájme bytu
Opakovaný nájom bytu
2017-028
0.00 Horníková Monika
Konská, Školská ulica 600/11, 013 13
detail
31.03.2017 Zmluva o opakovanom nájme bytu
Opakovaný nájom bytu
2017-027
0.00 Adamička Jozef
Konská, Školská ulica 600/11, 013 13
detail
31.03.2017 Zmluva o opakovanom nájme bytu
Opakovaný nájom bytu
2017-026
0.00 Ing. Masárová Eva
Konská, Školská ulica 600/11, 013 13
detail
31.03.2017 Zmluva o opakovanom nájme bytu
Opakovaný nájom bytu
2017-025
0.00 Mgr. Jamečná Ivana
Konská, Školská ulica 600/11, 013 13
detail
31.03.2017 Zmluva o opakovanom nájme bytu
Opakovaný nájom bytu
2017-024
0.00 Golier Vladimír
Konská, Školská ulica 600/11, 013 13
detail
31.03.2017 Zmluva o opakovanom nájme bytu
Opakovaný nájom bytu
2017-023
0.00 Winklerová Miroslava
Konská, Školská ulica 600/11, 013 13
detail
31.03.2017 Zmluva o opakovanom nájme bytu
Opakovaný nájom bytu
2017-022
0.00 Demčišák Pavol
Konská, Školská ulica 600/11, 013 13
detail
31.03.2017 Zmluva o opakovanom nájme bytu
Opakovaný nájom bytu
2017-021
0.00 Marunová Eva
Konská, Školská ulica 599/9, 013 13
detail
31.03.2017 Zmluva o opakovanom nájme bytu
Opakovaný nájom bytu
2017-020
0.00 Belan Ján
Konská, Školská ulica 599/9, 013 13
detail
31.03.2017 Zmluva o opakovanom nájme bytu
Opakovaný nájom bytu
2017-019
0.00 Súkeník Miroslav
Konská, Školská ulica 599/9, 013 13
detail
31.03.2017 Zmluva o opakovanom nájme bytu
Opakovaný nájom bytu
2017-018
0.00 Urbanová Miroslava
Konská, Školská ulica 599/9, 013 13
detail
31.03.2017 Zmluva o opakovanom nájme bytu
Opakovaný nájom bytu
2017-017
0.00 Kozáková Katarína
Konská, Školská ulica 599/9, 013 13
detail
31.03.2017 Zmluva o opakovanom nájme bytu
Opakovaný nájom bytu
2017-016
0.00 Mgr. Jasenovská Mária
Konská, Školská 599/9, 013 13
detail
31.03.2017 Zmluva o opakovanom nájme bytu
Opakovaný nájom bytu
2017-015
0.00 Sedliaková Gabriela
Konská, Školská ulica 599/9, 013 13
detail
31.03.2017 Zmluva o opakovanom nájme bytu
Opakovaný nájom bytu
2017-014
0.00 Ďatková Anna
Konská, Školská ulica 599/9, 013 13
detail
27.03.2017 Zmluva o nájme bytu
Nájom bytu
2017-013
0.00 Majerčík Marián
Konská, Školská ulica 600/11
detail
27.03.2017 Dohoda o ukončení nájmu bytu
Ukončenie nájmu bytu
2017-012
0.00 Labuda Daniel
Konská, Školská ulica 599/9, 013 13
detail
27.03.2017 Dohoda č. 14/§ 50j/NS 2017 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn.n.p.
Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
2017-011
0.00 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina
Hurbanova 16, Žilina 010 01
detail
22.03.2017 Kúpna zmluva
nákladné vozidlo AVIA
2017-010
300.00 Baránek Jozef
Hlavná ulica 203/1327, 01313 Konská
detail
21.02.2017 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Konská v roku 2017
Dotácie z RO
2017-008
4,000.00 Telovýchovná jednota VTJ Rajecké Teplice - Konská
Námestie SNP 1/29, 013 13 Rajecké Teplice
detail
21.02.2017 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Konská v roku 2017
Dotácie z RO
2017-009
800.00 OZ Ľudovka
013 13 Konská 146
detail
06.02.2017 Zmluva o právnej pomoci a poskytovaní právnych služieb
Právne služby poskytované advokátom
2017-006
200.00 Mgr. Michal Grošaft, advokát
Hodžova 13, 010 01 Žilina
detail
06.02.2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. MSD-Konská-01
Cena za aktualizáciu Kartografického diela
2017-007
240.00 MAPA Slovakia Digital , s.r.o.
Dvojkrížna 49 , Bratislava
detail
27.01.2017 Zmluva o pripojení užívateľa do distribučnej sústavy
pripojenie nového odberného el. zariadenia
2017-005
86.66 Stredoslovenská energetika Distribúcia a.s.
Pri Rajčianke 2927/8
detail
25.01.2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu
Nájom bytu
2016--004
0.00 Jánošíková Zuzana
Školská ulica č. 599/9
detail
16.01.2017 Zmluva o uverejnení inzercie
inzercia
2017-003
150.00 Mediatel spol.s.r.o.
Miletičova 21, 82108 Bratislava
detail
09.01.2017 Zmluva o zabezpečení stravovania
Zabezpečenie stravovania dodávateľským spôsobom
2017-002
0.00 RAJKA - Jozefína Kollárová, stravovacie služby
1. mája 412/1, 015 01 Rajec
detail
03.01.2017 Zmluva o vývoze komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu vo VOK
vývoz pevného komunálneho odpadu
2017-001
0.00 URÍK s.r.o.
Zátočná 467/16, Rajecké Teplice
detail