Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
16.12.2016 Poistná zmluva - úrazové poistenie osôb vo vozidle
poistenie osôb
2016-038
52.68 Allianz - Slovenská poisťovňa , a.s.
Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava
detail
30.11.2016 Dohoda u ukončení Zmluvy o Municipálnom úvere - Eurofondy
Ukončenie platnosti a účinnosti zmluvy
2016-037
0.00 Prima banka Slovensko, a.s.
Hodžova 11, 010 11 Žilina
detail
24.11.2016 Dohoda č. 16/25/010/123
§ 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi
2016-036
0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ŽIlina
J. M. Hurbana 16, 010 01 Žilina
detail
14.11.2016 Zmluva o opakovanom nájme bytu
Nájom bytu
2016-035
0.00 Capko Ladislav
Školská ulica 599/9, 013 13 Konská
detail
09.11.2016 Kúpna zmluva

2016-034
450.00 Obec Konská
Školská ulica 410/2, 013 13 Konská
detail
04.11.2016 Zmluva o grantovom účte

2016-033
0.00 Prima banka Slovensko,a.s.
Hodźova 11,010 11 Žilina
detail
28.10.2016 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0224
50.00 Gabčíková Silvia
Konská
detail
27.10.2016 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.16-613-03696

2016-032
1,000.00 Fond na podporu umenia
Cukrová 14,811 08 Bratislava-Staré Mesto
detail
26.10.2016 Zmluva o manažmente projektu
manažment projektu pre verejné obstarávanie
2016-029
720.00 MP Profit PB s.r.o.,
Hliníky 712/25, 01701 Považská Bystrica
detail
26.10.2016 Zmluvy o manažmente projektu
manažment projektu pre verejné obstarávanie - vypracovanie
2016-030
720.00 MP Profit PB s.r.o.
Hliníky 712/25, 01701 Považská Bystrica
detail
26.10.2016 Zmluva o združenej dodávke elektriny
dodávka elektriny
2016-031
0.00 Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
detail
21.10.2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu
Nájom bytu
2016-028
0.00 Majerčík Marián
Školská 600/11, 013 13 Konská
detail
20.10.2016 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0265
60.00 Dávidík Branislav
Konská č. 442
detail
19.10.2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému DCOM
pripojenie k Informačnému systému DCOM
2016-027
0.00 DEUS - DataCentrum elekronizácie územnej samosprávy Slovenska
Kýčerského 5, 811 05 Bratislava
detail
29.09.2016 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0015
40.00 Dolinay Vladimír
Konská č. 415
detail
20.09.2016 Zmluva o vykonaní mobilného výkupu odpadu a zberovej akcii na území obce
vykonávanie mobilného triedeného výkupu odpadov
2016-026
0.00 VV, s.r.o.
Horná 223/1, Poníky 97633
detail
20.09.2016 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0349
20.00 Baránek Milan
Konská 55
detail
13.09.2016 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0243
30.00 Stranianek Eduard
Konská č. 451
detail
27.07.2016 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

2016-025
0.00 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
detail
15.07.2016 Zmluva o poskytnutí peňažného daru č.Na-188-2016

2016-024
3,000.00 Nadácia Slovenskej sporiteľne
Tomášikova 48,832 73 Bratislava
detail
14.07.2016 Dodatok č.1 k kúpnej zmluve č.Z201614603

2016-023
0.00 MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
detail
01.07.2016 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finanćného príspevku č.zmluvy :434/2015-2020-1200

2016-022
140,066.10 Ministerstvo hospodárstav SR
Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
detail
27.06.2016 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

2016-021
0.00 NATUR-PACK, a.s.
Ružová dolina 6,821 08 Bratislava
detail
24.06.2016 Kúpna-lízingová zmluva

2016-020
13,196.98 UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
Šancová 1/A,814 99 Bratislava
detail
18.05.2016 Zmluva č. P-0064887600 o využívaní elektronických služieb
Elektronické zasielanie dokumentov
2016-019
0.00 Union zdravotná poisťovňa, a.s.
Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava
detail
03.05.2016 Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb
Elektronické zasielanie dokumentov
2016-018
0.00 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
detail
27.04.2016 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0355
10.00 Kováčová Erika
Konská č. 600, 013 13 Rajecké Teplice
detail
22.04.2016 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0061
30.00 Mičúch Ladislav
Konská č. 218
detail
21.04.2016 Kúpna zmluva

2016-015
499.30 Zemková Zdenka a spol.
Konská 333
detail
21.04.2016 Zmluva o dielo

2016-016
2,400.00 Ing.Peter Majčin-RIS
M.Šinského 678/20,01007 Žilina
detail
21.04.2016 Zmluva o dielo

2016-017
2,700.00 Ing.Peter Majčin-RIS
M.Šinského 678/20,01007 Žilina
detail
18.04.2016 Zmluva č.76526 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

2016-014
700.00 DPO SR
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3
detail
08.04.2016 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0119
60.00 Vrábel ŠImon
013 14 Kamenná Poruba č. 413
detail
07.04.2016 Darovacia zmluva

2016-013
0.00 Straňanek Dušan
Konská210
detail
06.04.2016 1610894

2016-012
0.00 SLOVGRAM
Jakubovo nám.14,81348 Bratislava
detail
31.03.2016 Protokol o odovzdaní a prevzatí

2016-011
0.00 SR-Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
detail
18.03.2016 Zmluva o výpožičke č.KRHZ-ZA-R-248/2016

2016-010
0.00 SR-Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
detail
04.03.2016 Zmluva o výpožičke

2016-007
0.00 Ján Habrún
Konská č.89,
detail
04.03.2016 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy

2016-008
0.00 Stredoslovenská energetika - Distribúcia,a.s.
Pri Rajčianke 2927, 010 47 Žilina
detail
04.03.2016 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy č.4300042054

2016-009
0.00 Stredoslovenská energeika-Distribúcia,a.s.
Pri Rajčianke 2927, 010 47 Žilina
detail
04.03.2016 Zmluva o nájme hrobového miesta

0053
20.00 Ing. Antalík Igor
A. Žarnova 4, 971 01 Prievidza
detail
09.02.2016 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0293
20.00 Ing. Ladislav Ďurian
Šancová 6865/3B, 811 04 Bratislava
detail
09.02.2016 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Konská v roku 2016 č. 2/2016/Dot.
Finančná dotácia z RO
2016-006
3,000.00 Dobrovoľný hasičský zbor Konská
Konská č. 410, 013 13 Konská
detail
09.02.2016 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Konská v roku 2016 č. 1/2016/Dot.
Finančná dotácia z RO
2016-005
4,000.00 Telovýchovná Jednota VTJ Rajecké Teplice - Konská
Námestie SNP 1/29, 013 13 Rajecké Teplice
detail
03.02.2016 Zmluva o ,,zabezpečení podujatia fašiangy v Rajeckej doline 2016"

2016-004
100.00 Rajecká dolina
Nám.SNP 1/29
detail
18.01.2016 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0092
70.00 Baránek Jozef
Konská č. 262
detail
18.01.2016 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0011
40.00 Krútek Miroslav
Konská č. 150
detail
18.01.2016 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0074
30.00 Divišová Alexandra, Mgr.
Svätoplukova 3012, 010 01 Žilina
detail
13.01.2016 Darovacia zmluva

2016-002
0.00 STING FINANCE,s.r.o.
Mariánske nám. 21, Žilina, 01001
detail
13.01.2016 Zmluva o uverejnení inzercie
publikácia, edícia v Zlatých stránkach
2016-003
150.00 MEDIATEL, spol. s r.o.
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
detail
11.01.2016 Zmluva o poskytovaní právnych služieb

2016-001
300.00 Mgr.Michal Grošaft, advokát
Hodžova 13, 010 01 Žilina
detail
08.01.2016 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0354
20.00 Dolníková Mária
Konská č. 287
detail
08.01.2016 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0236
20.00 Vereš Ľubomír, Mgr.
Konská č. 314
detail