Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
30.12.2014 Zmluva o vývoze komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu vo VOK

2014-057
0.00 URÍK, s.r.o.
Zátočná 467/16, 013 13 rajecké Teplice
detail
29.12.2014 Zámenná zmluva

2014-056
0.00 Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Konská ,
Konská 127
detail
29.12.2014 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0332
20.00 Tomaníková Katarína
Lesná 420, Rajecké Teplice
detail
28.12.2014 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0109
20.00 Brodňan Peter
Konská 33
detail
22.12.2014 Dohoda č.09/AC/2015

2014-054
0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
Hurbanova 16
detail
22.12.2014 Zmluva č.8/2014 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

2014-055
3,000.00 Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu Žilina
Janka Kráľa 4, 01001 Žilina
detail
21.12.2014 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0078
10.00 Čerňanský Ján
Konská č. 327
detail
20.12.2014 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0020
20.00 Ďurana Anton
Konská č. 80
detail
20.12.2014 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0164
30.00 Šimkuličová Viera
Konská č. 299
detail
19.12.2014 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0183
20.00 Pustaj Jozef
Konská 213
detail
19.12.2014 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0081
10.00 Straňanek Karol
Konská 18
detail
18.12.2014 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0343
20.00 Straňanek Roman
Konská 354
detail
18.12.2014 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0028
20.00 Sandanusová Katarína
Konská 155
detail
17.12.2014 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0158
10.00 Hodásová Katarína
Sama Chalupku 1089/34, Rajec
detail
17.12.2014 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0202
20.00 Stranianková Vlasta
Gabajova 2, Žilina
detail
16.12.2014 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0260
20.00 Halúsková Marcela
Konská 244
detail
16.12.2014 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0315
20.00 Záňová Melánia
Konská 260
detail
16.12.2014 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0076
50.00 Záň Miroslav
Konská 260
detail
15.12.2014 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0125
20.00 Hodás Miroslav
Konská č. 318
detail
15.12.2014 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0288
20.00 Straňanek Stanislav
Konská č. 366
detail
15.12.2014 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0161
40.00 Masár Karol
Konská č. 37
detail
08.12.2014 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0200
30.00 Baránková Mária
Konská 220
detail
05.12.2014 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0181
70.00 Líška Pavol
30. apríla 284, 013 13 Rajecké Teplice
detail
03.12.2014 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0241
10.00 Kavecký Ján
Do Dubu , Kamenná Poruba
detail
03.12.2014 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0056
20.00 Majerčiaková Oľga
Jabloňová 195, Rajec
detail
03.12.2014 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0059
20.00 Dolníková Anna
Hlavná 8, Kamenná Poruba
detail
02.12.2014 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0133
20.00 Bezáková Mária
Školská 455/40, 013 13 Rajecké Teplice
detail
02.12.2014 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0047
20.00 Tadialová Zuzana
Košovská 409, Sebedražie
detail
27.11.2014 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0155
10.00 Hodás Rudolf
Školská 22, Rajecké Teplice
detail
26.11.2014 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0331
20.00 Súlovec Dušan
Školská 309, Rajecké Teplice
detail
25.11.2014 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0141
20.00 Kavecký Ľubomír
Konská 450
detail
24.11.2014 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0180
50.00 Hodásová Anna
Konská 234
detail
24.11.2014 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0195
20.00 Kmetík Peter
Konská 381
detail
24.11.2014 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0007
10.00 Hodásová Lýdia
Kamenná Poruba 313
detail
24.11.2014 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0325
10.00 Povodová Darina
Pittsburgská 7, Žilina
detail
24.11.2014 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0340
20.00 Štrbová Lubica
Platanova 2, Žilina
detail
24.11.2014 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0046
10.00 Inšpektorová Darina
Clementisova 1033/23, Kysucké Nové Mesto
detail
24.11.2014 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0120
20.00 Janura Štefan
Konská 338
detail
23.11.2014 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0318
20.00 Štrbová Margita
Školská 394, Rajecké Teplice
detail
22.11.2014 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0273
40.00 Frnková Emília
Konská 113
detail
22.11.2014 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0312
20.00 Masarcová Adela
J. Hronca 7, Žilina
detail
20.11.2014 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0305
20.00 Mokošová Mária
Pionierska 147, Rajecké Teplice
detail
20.11.2014 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0009
30.00 Škatulák Ján
Konská 5
detail
20.11.2014 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0322
20.00 Dolníková Iveta
Konská 137
detail
20.11.2014 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0126
20.00 Gjašíková Emília
Pribinova 9, Žilina
detail
20.11.2014 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0130
40.00 Person Vladimír
Borová 3175, Žilina
detail
19.11.2014 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0307
20.00 Kanisová Marta
Pittsburgská 19, Žilina
detail
18.11.2014 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0328
20.00 Zátopek Daniel
Kuneradská 161, Rajecké Teplice
detail
18.11.2014 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0098
30.00 Gabčíková Anna
Konská 99
detail
15.11.2014 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0176
50.00 Gáliková Ivana
Konská č. 230
detail
14.11.2014 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0311
10.00 Minárik Ján
Gaštanová 29, Žilina
detail
13.11.2014 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0330
20.00 Chudoba Peter
Divina 68
detail
13.11.2014 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0088
40.00 Račková Margita
Konská 184
detail
13.11.2014 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0153
30.00 Maniaková Mária
Konská č. 275
detail
12.11.2014 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0279
20.00 Minárik Dušan
Konská 277
detail
12.11.2014 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0077
50.00 Paulínyová Pavlina
1. mája 453, Rajec
detail
12.11.2014 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0089
50.00 Prieložná Vincencia
Konská 66
detail
11.11.2014 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0178
50.00 Baránek Jozef
Konská 36
detail
11.11.2014 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0016
20.00 Minárik Ľudovít
Konská 229
detail
11.11.2014 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0319
10.00 Koleda Karol
Hollého 162, Rajec
detail
10.11.2014 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0277
20.00 Dolníková Petronela
Kunerad 1
detail
10.11.2014 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0287
60.00 Hazucha Ivan
Konská 7
detail
10.11.2014 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0320
20.00 Baránková Margita
Pri Rajčianke 229, Zbyňov
detail
10.11.2014 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0323
20.00 Stranianek Marcel
Konská 183
detail
10.11.2014 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0324
30.00 Stranianek Eduard
Konská 451
detail
10.11.2014 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0335
20.00 Kozubová Eva
Školská 342, Rajecké Teplice
detail
10.11.2014 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0337
20.00 Staruchová Oľga
30.apríla 289, Rajecké Teplice
detail
10.11.2014 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0114
30.00 Hodásová Iveta, Mgr.
Lazaretská 31, 810 00 Bratislava 1
detail
08.11.2014 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0021
10.00 Prieložná Anna
Kunerad 150
detail
08.11.2014 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0041
20.00 Doricová Ivana
Hlavná 2, Rajecké Teplice
detail
07.11.2014 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0282
30.00 Gabčík Jozef
Konská 82
detail
07.11.2014 Zmluva o pripojení k Informačnému systému DCOM (Dátové centrum obcí a miest)
Poskytovanie komunikačných, informačných a elektroničkých služieb IS DCOM
2014-053
0.00 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
Kýčerského 5, 811 05
detail
07.11.2014 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0087
30.00 Králiková Alena
Konská 209
detail
06.11.2014 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0300
10.00 Slamková Mária
K. Kašjaka 196, Rajecké Teplice
detail
06.11.2014 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0301
10.00 Burdiak Jozef
Ondavská 27, Prešov
detail
06.11.2014 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0342
10.00 Baránková Emília
Konská 274
detail
06.11.2014 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0067
30.00 Hudcovská Iveta
Suvorovova 17, Žilina
detail
05.11.2014 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0336
10.00 Gajdoš František
Veľká Okružná 3, Žilina
detail
05.11.2014 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0043
40.00 Krútková Adela
Konská 377
detail
04.11.2014 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0198
20.00 Škatuliaková Katarína
Konská 506
detail
04.11.2014 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0246
10.00 Jánošíková Eva
Konská 285
detail
04.11.2014 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0283
20.00 Školková Zdenka
Konská 58
detail
04.11.2014 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0299
20.00 Hlinková Gabriela
Konská 144
detail
04.11.2014 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0341
10.00 Hodas Milan, Ing.
Konská 428
detail
03.11.2014 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0187
40.00 Prieložná Irena
Konská 336
detail
03.11.2014 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0237
20.00 Prieložná Margita
Konská 32
detail
03.11.2014 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0281
20.00 Masárová Mária
Konská 385
detail
03.11.2014 Zmluva o nájme bytu
Nájom bytu
2014-052
0.00 Ľubomír Praznovec
Konská
detail
03.11.2014 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0304
20.00 Kupka Albín
Kuneradská 348, Rajecké Teplice
detail
03.11.2014 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0338
40.00 Prieložný Jozef
Konská 336
detail
03.11.2014 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0112
20.00 Kanisová Mária
Kľače 108
detail
31.10.2014 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0289
30.00 Capko Ľudovít
Konská 368
detail
31.10.2014 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0314
20.00 Capková Iveta
Konská 500
detail
31.10.2014 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0033
20.00 Čučová Anna
Konská 425
detail
31.10.2014 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0333
20.00 Valicová Mária
Hlavná 187, Kamenná Poruba
detail
31.10.2014 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0060
30.00 Straňanková Mária, Mgr.
Konská 407
detail
31.10.2014 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0072
40.00 Štrba Vladimír
Rajecké Teplice, 299
detail
31.10.2014 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0132
20.00 Capková Helena
Konská 168
detail
30.10.2014 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0239
10.00 Straňanek Jozef
Hollého 162, Rajec
detail
29.10.2014 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0173
20.00 Brodňanová Mária
Konská 252
detail
« späť 1 2 3 4 ďalej »