Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
23.12.2013 Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena

2013-030
0.00 Pažický Jozef a manž. Margita r.Záňová
Rajec, Hollého 161/14, 015 01 Rajec
detail
23.12.2013 Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve č. U1805/2013
dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve č. U1805/2013
2013-031
177.50 MADE spol. s r.o.
Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica
detail
02.12.2013 Zmluva o dielo

2013-029
750.00 Ing. Peter Majčin-RIS
M.Šinského 678/20, 010 07 Žilina
detail
28.11.2013 Dohoda o ukončení nájmu bytu
Byt 599/9
2013-028
0.00 Dominika Hajstrová, r. Belanová
Konská
detail
28.11.2013 Zmluva o nájme bytu
Byt 599/9
2013-027
0.00 Ladislav Capko
Konská
detail
11.11.2013 Licenčná zmluva
poskytnutie licencie IS URBIS a systémovej podpory
2013-026
599.00 MADE spol. s r.o.
Lazovná 69,974 01 Banská Bystrica
detail
11.11.2013 Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr
vystavovanie a zasielanie elektronických faktúr
2013-025
0.00 MADE spol. s r.o.
Lazovná 69,974 01 Banská Bystrica
detail
23.10.2013 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Konská v roku 2013
ŠK Rajecké Teplice - Konská
2013-024
500.00 ŠK Rajecké Teplice - Konská
Námestie SNP 1/29, 013 13 Rajecké Teplice
detail
30.09.2013 Zmluva o zriadení vecného bremena

2013-023
0.00 Pažický Jozef r.Pažický a manž. Margita r.Záňová
Hollého 161/14,015 01 Rajec
detail
30.09.2013 Zmluva o dielo

2013-022
5,074.00 Rudolf Dávidík
Konská 225, 013 13 Rajecké Teplice
detail
14.08.2013 Zmluva o zabezpečení stravovania

2013-021
0.00 RAJKA-Jozefína Kollárová, stravovacie služby
1.mája 412/1, 015 01 Rajec
detail
13.08.2013 Darovacia zmluva

2013-020
0.00 Hodas Štefan
Bernolákova 64, 010 01 Žilina
detail
22.07.2013 Protokol č.27/2013 o prechode vl.nehnuteľného majetku

2013-019
0.00 Slovenská republika - Obvodný úrad Žilina
Janka Kráľa 4,010 40 Žilina
detail
20.07.2013 Dodatok č.3 k Zmluve o dielo č.11/01/2012 zo dňa 13.11.2012

2013-018
0.00 VATT, spol. s r.o.
Žilinská Lehota 110, 010 01 Žilina
detail
06.06.2013 Zmluva o poskytnutí grantu č.Kia2013_31

2013-017
1,500.00 Nadácia Pontis,Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis
Zelinárska 2,821 08 Bratislava 2
detail
24.05.2013 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Konská v roku 2013
CVČ Žilina ŽIRAFA
2013-016
36.00 Centrum voľného času
Horný Val 24, 010 01 Žilina
detail
21.05.2013 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu IObce Konská v roku 2013
CVČ Rajecké Teplice
2013-015
724.00 Mesto Rajecké Teplice
Námestie SNP 1/29, 013 13 Rajecké Teplice
detail
13.05.2013 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Konská v roku 2013
CVČ Kamenná Poruba
2013-014
240.00 Obec Kamenná Poruba
Hlavná č. 136/159, 013 14 Kamenná Poruba
detail
06.03.2013 Zmluva o poskytovaní právnej pomoci k podpisu

2013-011
210.00 JAKUBÍK&HAJDUK s.r.o.
Horná 116,022 01 Čadca
detail
06.03.2013 Dohoda o spolupráci pri realizácii opatrení na ochranu pred povodňami

2013-012
0.00 Slovenský vodohospodársky podnik,š.p.
1/97,02071Nimnica
detail
06.03.2013 Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č.11/01/2012 zo dňa 13.11.2012

2013-013
2,279.20 VAAT, spol. s.r.o.
Žilinská Lehota 110, 010 01 Žilina
detail
19.02.2013 Kúpna zmluva

2013-010
960.00 Pustaj Peter a manž. Mgr. Petra
Konská č.s.201
detail
13.02.2013 Dodatok č.1 k dohode č.70/50j/2012 zo dňa 14.12.2012

2013-009
0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
Hurbanova 16, 010 01 Žilina
detail
05.02.2013 Zmluva o nájme bytu
Byt 600/10
2013-008
0.00 Hodas Juraj a Hollá Júlia
Konská
detail
30.01.2013 Dohoda o ukončení nájmu bytu
Byt 600/10
2013-007
0.00 Jana Prieložná
Konská
detail
29.01.2013 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.11/01/2012 zo dňa 13.11.2012

2013-006
9,738.94 VATT, spol. s r.o.
Žilinská Lehota 110, 010 01 Žilina
detail
22.01.2013 Zmluva o dielo na projektovú činnosť

2013-005
560.00 Ing. Peter Majčin-RIS
M.Šinského 678/20, 010 07 Žilina
detail
21.01.2013 Zmluva č.14/2013 o poskytovaní súborov údajov z automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra

2013-004
0.00 Správa katastra Žilina
A. Kmeťa 17, 011 32 Žilina
detail
15.01.2013 Kúpna zmluva

2013-003
1,260.00 Turčan Milan Mgr. a Zuzana r.Balážová
Žilina, Gerlachovská 7,010 08
detail
10.01.2013 Zmluva o zverejnení inzercie

2013-002
150.00 MEDIATEL, spol. s.r.o.
Miletičova 21
detail
07.01.2013 Zmluva o vývoze komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu

2013-001
0.00 URÍK, s.r.o.
Zátočná 467/16, Rajecké Teplice
detail