Obec Konská

OZNAM: Obecná knižnica v Konskej - 31.10.2016 - ZATVORENÁ

 
Obecná knižnica v obci Konská sa nachádza v budove Obecného úradu - Konská 410, 013 13.
 
Pracovníčka zodpovedná za vedenie knižnice:
od 15.02.2016 sl. Radka Capková
 
 
 
Otváracie hodiny pre prevádzku
Obecnej knižnice
PONDELOK                16:00 - 18:00 hod.
 
každý týždeň
 
 
počas školských prázdnin a sviatkov
ZATVORENÉ
 
  
 
pdf OZNAM: KNIŽNICA 31.10.2016 - ZATVORENÁ 26.2 KB
pdf OZNAM: KNIŽNICA OD 12.09.2016 OTVORENÁ KAŽDÝ PONDELOK 226.4 KB
pdf OZNAM: KNIŽNICA OD 01.07 2016 DO 31.08.2016 - ZATVORENÁ 98.6 KB
pdf OZNAM: KNIŽNICA 02.02.2016 - ZATVORENÁ 11.8 KB
pdf OZNAM: KNIŽNICA OD 15.02.2016 OTVORENÁ KAŽDÝ PONDELOK 226.5 KB
pdf OZNAM: KNIŽNICA 08.12.2015 - ZATVORENÁ 26.2 KB
pdf ŠTATÚT OBECNEJ KNIŽNICE 33.2 KB
pdf KNIŽNIČNÝ A VÝPOŽIČNÝ PORIADOK OBECNEJ KNIŽNICE 54.3 KB

Medzinárodný štandardný identifikátor pre knižnice a príbuzné organizácie (ISIL)

Medzinárodný štandardný identifikátor pre knižnice a príbuzné organizácie (ISIL)

Slovenská národná knižnica je registračnou agentúrou Slovenskej republiky pre špeciálny medzinárodný štandardný identifikátor pre knižnice a príbuzné organizácie, spolupracuje s Dánskou agentúrou pre knižnice a médiá, ktorá je registračným úradom ISIL podľa normy ISO 15511 Information and documentation - International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations(ISIL).

Kódy pre knižnice

  • Kód pre knižnice 
    Medzinárodný štandardný identifikátor pre knižnice ISIL je kód, ktorý jednoznačne identifikuje organizáciu t.j. knižnicu, archív, galériu, múzeum príp. inú príbuznú organizáciu.
  • Registračný kód 
    Registračný kód je alfanumerický údaj, ktorý identifikuje krajinu, región, typ organizácie, typ knižnice a jednotlivú inštitúciu.

Inštitúcie, ktoré majú záujem zapojiť sa a registrovať v databáze kódov ISIL, môžu vyplniť formulár žiadosti.

pdf Kód ISIL pre Obecnú knižnicu Konská 48.8 KB
pdf Žiadosť o pridelenie kódu ISIL 35.9 KB

ON-LINE KNIŽNIČNÝ KATALÓG

 
On-line knižničné katalógy vrátane Obecnej knižnice Konská: kliknete na odkaz "http://mask.snk.sk" , v "MaSK" zvolíte "Vyhľadávanie dokumentov", v "Knižnica - lokácia:" vyberiete "Obecná knižnica Konská", zvolíte "Hľadať", kliknete na štvorcovú ikonku a zobrazí sa zoznam kníh ... 

http://mask.snk.sk

 

 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Konská, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.